Souhlas se zasíláním newsletteru

 1. Souhlasíte, aby České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická, se sídlem na adrese Technická 2, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO: 68407700, jako správci osobních údajů (dále jen "ČVUT FEL"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), zpracovávala vaše osobní údaje v rozsahu:
  • emailová adresa
  • jméno a příjmení
 2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zařazení do databáze a informování o aktualitách, službách a událostech souvisejících s ČVUT FEL.

 3. Doba zpracování: 5 let od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od vás nový souhlas neobdržíme, vaše údaje řádně vymažeme.

 4. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je svobodný a dobrovolný.

 5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo emailu na Oddělení vnějších vztahů – PR, ČVUT FEL, nebo proklikem na odkaz: Odhlásit se.

 6. Na základě nařízení GDPR máte tato práva:
  • odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů;
  • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
  • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
  • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
  • požadovat po nás výmaz osobních údajů;
  • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
  • požádat nás o přenos osobních údajů ve strukturovaném a čitelném formátu;
  • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk