prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan

Chci rozvíjet fakultu směrem k udržení a posílení ekonomické, personální a organizační stability jako předpokladu dlouhodobého rozvoje směrem k excelenci ve všech oblastech činnosti.

Telefon +420 224 352 016
E-mail dean@fel.cvut.cz – korespondence pracovní – děkana
pata@fel.cvut.cz –  korespondence osobní
Informace osobní pofil na domovské katedře radioelektroniky
volební program pro funkční období 2019–2023
Datum narození 16.5.1973, Praha, ČSSR
Zaměstnání 1998 – nyní: Katedra radioelektroniky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

Vzdělání

2018 Profesor (radioelektronika)
2010 doc. (radioelektronika) FEL ČVUT v Praze
2002 Ph.D. (radioelektronika) FEL ČVUT v Praze
1996 Mgr. (fyzika) MFF UK v Praze

Výzkumné a vědecké výsledky

Oblast výzkumu Obrazová fotonika, komprese vědeckých obrazových dat, akusto-optické a optické systémy prostorově variantní PSF, hyperspektrální zobrazování
ResearcherID D-5817-2013
ORCID 0000-0002-6561-9088
h-index WOS: 6
SCOPUS: 10
GOOGLE SCHOLAR: 11
Projekty Řešitel nebo spoluřešitel 2 mezinárodních projektů (FP7, European Space Agency), 3 národních projektů (GAČR, MPO ČR), a člen týmu mnoha národních a mezinárodních projektů (GAČR, MŠMT ČR, NAKI, ESA, FP7 a další).

Odborný profil

 • Technický manažer projektu THETIS  (European Space Agency) – návrh IR Hyperspektrálního zobrazovacího systému.
 • Člen mezinárodního týmu BOOTES (Burst Optical Observer and Transient Exploring System), od roku 1996.
 • Vedoucí experimentu MAIA (Meteor Automatic Imager and Analyser).
 • Vedoucí experimentu WILLIAM (WIde-field aLL-sky Image Analyzing Monitoring system).
 • Člen národního týmu pro zařízení OMC (Optical Monitor Camera) družice INTEGRAL  ESA (start 2006).
 • Předseda České a Slovenské společnosti pro fotoniku, z.s.
 • Člen odborných společností Institute of Electrical and Electronics Engineers, Optical Society of America, European Optical Society, IMEKO (panel TC2).
 • Člen Českého výboru PRODEX při MŠMT ČR.
 • Člen Vědecké rady FEL ČVUT v Praze.
 • Člen Rady Astronomického ústavu, AV ČR.
 • Místopředseda oborové rady Radioelektronika doktorského studijního program EaI (FEL ČVUT v Praze).
 • Člen programového výboru: 8 mezinárodních (SPIE, IEEE, and other) a 4 národních konferencí.
 • Člen organizačního výboru: 5 mezinárodních (SPIE, IEEE, IMEKO, and other) a 4 národních konferencí.
 • Recenzent pro mnoho časopisů (IF): Sensors, Optics Communication, Experimental Astronomy, Radioengineering, Remote Sensing a další.

Vedené a obhájené disertační práce

 • Jan Švihlík, Advanced Techniques for Image Noise Suppression, (2008).
 • Stanislav Vítek, Transfer Parameters of Image Sensors  - Modelling and Optimisation,  (2009).
 • Jaromír Schindler, Astronomical Image Data Compression, (2011).
 • Martin Řeřábek, Simulation and optimization of special imaging optical systems, (2013).
 • Martin Blažek, Algorithms for Image Processing of Crowded Fields in Astronomy, (2017).
 • Petr Janout, Modeling of Space Variant Optical Systems, (2018).
 • Jan Bednář, Quality Evaluation Methods for Advanced Optical Materials, (2019).

Výuka

 • V oblasti Obrazová fotonika a technika, optika, multimediální technologie (FEL ČVUT v Praze).
 • Aplikovaná optika (FBMI ČVUT v Praze) a Optika,Komprese obrazu a videa (FAMU v Praze).
 • Vedoucí  24 diplomových a 31 bakalářských prací.
 • Garant magisterského oboru Audiovizuální technika a zpracování signálů studijního programu Elektronika a komunikace (FEL ČVUT v Praze).

Vybrané projekty za období r. 2014 – 2018

 • Člen týmu,  IAPETHOS-2 – Infrared Advanced Polarizer for Space and Other Applications - 2, European Space Agency, 2018 -2020.
 • Člen tým, CALIOPE – Calomel-Based Thermal-Infrared Optical Acousto-Optical Tunable Filter Breadboardingu, European Space Agency, 2018 -2020.
 • Co-PI a technický manažer, THETIS (Thermal Hyper-spectral Imaging System Breadboard Requirement Definition and Design), European Space Agency, 2016 - 2017.
 • PI, Multicriteria Optimization of Shift-Variant Imaging Systems, GAČR, 2017 – 2019.
 • Co-PI, Real time video detection of persons in tunnels, MPO TRIO, 2017 – 2019.
 • PI, Nonlinear imaging systems with spatially variant point spread function, GAČR, 2014 - 2016.
 • Co-PI, GLORIA: GLObal Robotic telescopes Intelligent Array for e-Science, FP-7, 2011-2014.
 • Co-PI, Study of Sporadic Meteors and Weak Meteor Showers using Automatic Video Intensifiers Cameras, GAČR, 2009-2013.
 • Člen týmu, DEMON (Quality Evaluation Methods for Calomel Optical Elements), European Space Agency, 2011-2014.
 • Člen týmu, Metodiky digitalizace národního filmového fondu (in Czech), NAKI MK ČR, 2011-2017.
 • Člen týmu, IAPETHOS Infrared Advanced Polarizer for Space and Other Applications, European Space Agency, 2014-2015.
 • Člen týmu, NAOMI (New acoustooptic device based on Calomel for hyperspectral imaging in space applications), European Space Agency, 2010-2012.
 • Co-PI, CALIOPE (Breadboarding of calomel – based AOTF for TIR band), EuropeanSpace Agency, 2019-2021.

Vybrané publikace za období r. 2014 – 2018

 • Blažek, M. -Páta, P.: Photometric analysis of globular clusters using modified Richardson–Lucy algorithm—comparison with DAOPHOT. Astronomische Nachrichten. 2018, 339(5), 371-374. ISSN 0004-6337.
 • Janout, P. - Páta, P.- Skala, P., - Bednář, J.: PSF estimation of space-variant ultra-wide-field of view imaging systems, Applied Sciences, 2017, 7(2),151.
 • Blažek, M. - Páta, P. -  Inneman, A. - Skala, P.: Astronomical Tasks for Tests of X-Ray Optics in VZLUSAT-1 Nanosatellite, Advances in Astronomy, 2017, Vol. 2017, Article ID 3162892, 6 pages.
 • Vítek, S. - Páta, P. - Koten, P. - Fliegel, K.: Long-Term Continuous Double Station Observation of Faint Meteor Showers. Sensors – Open Access Journal. 2016, 16(9), ISSN 1424-8220. 
 • Páta, P. - Klíma, M. - Bednář, J. - Janout, P. - Barta, C - et al.: OFT Sectorization Approach to Analysis of Optical Scattering in Mercurous Chloride Single Crystals. Optics Express. 2015, vol. 23, no. 16, p. 21509-21526. ISSN 1094-4087.
 • Páta, P. - Schindler, J.: Astronomical Context Coder for Image Compression. EXPERIMENTAL ASTRONOMY. 2015, vol. 39, no. 3, p. 495-512. ISSN 0922-6435.
 • Páta, P.: The Impact of KLT Coder on the Image Distortion in Astronomy. Advances in Astronomy. 2015, vol. 2015, art. no. 484379, p. 1-8. ISSN 1687-7969.
 • Blažek, M.- Páta Petr, “Colour transformations and K-means segmentation for automatic cloud detection,” Meteorologische Zeitschrift, 2015, vol. 24, no. 5, 503-509.
 • Vítek. S  - Páta, P.: Realization of High Dynamic Range Imaging in the GLORIA Network and Its Effect on Astronomical Measurement, Realization of High Dynamic Range Imaging in the GLORIA Network and Its Effect on Astronomical Measurement, Advances in Astronomy, vol. 2016, 2016, p. e8645650, Mar. 2016.
 • Švihlík, J. - Fliegel, K. - Kukal, J. - Jehotová, E. - Páta, P. - et al.: Estimation of non-Gaussian noise parameters in the wavelet domain using the moment-generating function. Journal of Electronic Imaging. 2012, vol. 21, no. 2, art. no. 023025, p. 023025-1-023025-15. ISSN 1017-9909. 

Zájmy a další informace

 • Rodina a především dcera.
 • Dobrovolník, zakladatel a dlouholetý předseda spolku Duha Jasmín, z.s. Za své dobrovolnické aktivity oceněn jako Poutník za Duhou a nositel Duhové štafety.
 • Realizace volnočasových aktivit (tábory, výpravy, schůzky) pro děti a mládež s ADHD zaměřené mimo jiné na nácvik sociálních dovedností. Nositel 7. stupně Březového lístku.
 • Astronomie a pozorování proměnných hvězd. Člen České astronomické společnosti.
 • Zájmové fotografování přírody, rodiny a reportáží z akcí pro děti a mládež.

 

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová