Kurz praktické elektroniky

Na katedře měření proběhl ve dvou týdenních turnusech od 10. do 21. září již třetí ročník intenzivního „Kurzu praktické elektroniky“ určený především pro studenty gymnázií, kteří nastupují na FEL. Náplní byly teoretické přednášky i laboratorní experimenty, kde si každý účastník sestavil jednoduchý, mikroprocesorem řízený, laboratorní měřicí přístroj F0-Lab, pomocí nějž si při práci s elektronickými obvody a senzory prakticky ověřoval teoretické poznatky. Součástí kurzu bylo i krátké seznámení s programováním mikrořadičů STM32F042 obsažených v F0-Lab s využitím jazyka C/C++.

Cílem kurzu bylo studenty nejen naučit základům elektroniky, ale připravit je i na vysokoškolský způsob výuky. Vzhledem k úspěchu letošního kurzu a pozitivním reakcím účastníků se počítá s pokračováním této akce i v roce 2019.

Další info dohledáte na stránkách kurzu.

Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk