R.U.R. 2015

Autonomní roboti. Robot jako živý organismus. Vynález "prádlostroje".

režie: Jiří Ovečka

Popis dílu:

Samostatné myšlení a z toho vyplývající jednání robotů zůstává stále realitou pro sci-fi, zatím může "plechovce" vtisknout způsob reakce na přesný, konkrétní podnět pouze člověk.
Film zaznamenává experimenty s autonomními roboty z mikro i makrorobotiky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze a konfrontuje lidské myšlení s "myšlenkovými procesy" robotů v kontextu psychomotorického vývoje člověka. Ukazuje, jak nesmírně obtížné je naučit např. speciálně vyvinutého obřího robota "prádlostroj" složit obyčejné tričko nebo stavbu autonomního robota inspirovaného živými jednoduchými organismy, které vzájemně spolupracují, a jehož cílem je pracovat a přežívat po určitou dobu sám o sobě bez zásahu člověka.

Osobnosti, které účinkovali v tomto díle:

 • Vladimir Smutny Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. Odborný asistent na katedře kybernetiky FEL ČVUT Vystudoval Gymnázium F.X. Šaldy v Liberci. Absolvoval obor Technická kybernetika na FEL ČVUT v Praze. V současnosti pracuje na katedře kybernetiky FEL ČVUT, kde se věnuje průmyslovým aplikacím počítačového vidění a průmyslové robotiky. Spoluvyvinul například robota pro čištění vzduchotechnického potrubí.
  "Kybernetika a robotika je výborný obor pro ty, které zajímají složité systémy a jejich řízení. Autonomní automobily, drony a mobilní roboty v běžném životě jsou teď nejviditelnější vysledky v našem oboru, než dostudujete určitě se objeví řada dalších aplikací, které teď ani nedohlédneme."
 • Eva Sirova PhDr. Eva Šírová, Ph.D. Katedra psychologie, filozoficka fakulta UK
 • Martin Saska Ing. Martin Saska, Ph.D. Vedoucí skupiny více-robotických systémů, katedra kybernetiky FEL ČVUT Vystudoval Gymnázium v Kladně. V roce 2005 získal na FEL ČVUT v Praze inženýrský titul v oboru kybernetika a měření se zaměřením na umělou inteligenci a v roce 2010 úspěšně obhájil disertační práci s tématem plánování formací robotů na University of Würzburg v Německu. Martin nyní pracuje na katedře kybernetiky, kde vede výzkum v oblasti více-robotických systémů. Konkrétně se jeho tým věnuje autonomnímu letu skupin bezpilotních helikoptér a pozemních robotů. Mimo tříleté doktorské studium v Německu byl také na kratších výzkumných stážích na University of Illinois at Urbana-Champaign a University of Pennsylvania v USA. Mezi jeho vědecké úspěchy lze řadit získání ceny pro nejlepší článek na přední konferenci věnované bezpilotním letounům ICUAS a nominace na cenu pro nejlepší publikaci (jeden ze tří finalistů z celkového počtu cca 1500 článků) na nejprestižnější robotické konferenci ICRA. Jeho výzkum byl dále popsán ve více než 50ti časopiseckých a konferenčních publikacích, včetně článku v nejvýše hodnoceném robotickém časopise IJRR. "Pokud je vaším koníčkem nebo snem létat s bezpilotními helikoptérami, nebojte se doplnit náš tým mladých vědců a studentů, a budete mít možnost pracovat se špičkovým vybavením a experty v oboru"  
 • Vojtech Vonasek Ing. Vojtěch Vonásek Postgraduální student na katedře kybernetiky FEL ČVUT Pracuje ve skupine multi-robotických systémů. Věnuje se plánování pohybu robotických systémů. Studoval Střední průmyslovou školu v Jihlavě (2003), pak ČVUT FEL, obor Měření a kybernetika, zaměření Umělá inteligence (2008).
 • Jakub Drs Bc. Jakub Drs Magisterský student, Katedra řídicí techniky FEL ČVUT Vystudoval SPŠ Sdělovací techniky Panská v Praze a dále ČVUT FEL obor Řídicí technika. V současné době pokračuje ve svém vzdělávání v doktorském studiu na EPFL ve Švýcarsku a zabývá se 3D obráběním za pomoci femtosekundových laserů a výrobou miniaturních optických komponent. Potencionálním studentům vysokých škol by vzkázal: "Jděte do toho... Vysoká škola je daleko flexibilnější než střední. Potkáte tam spoustu zajímavých lidí, získáte rozhled, podíváte se do světa a když budete chtít, tak se i ledacos naučíte... "
 • Martin Gurtner Bc. Martin Gurtner Magisterský student, Katedra řídicí techniky FEL ČVUT Vystudoval Střední průmyslovou školu v Třebíči, obor Elektronické počítačové systémy. Protože ho už dětství fascinovaly stroje a snažil se jim porozumět, šel dále studovat obor Systémy a řízení programu Kybernetika a Robotika na FEL ČVUT, který nabízí ideální kombinaci matematiky, fyziky a elektroniky. V rámci studia se zapojil do výzkumu metod řízení a odhadování polohy mikročástic.
 • Libor Wagner Ing. Libor Wagner Odborný asistent, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT
 • Robert Fischer Prof. Dr.-Ing. Robert Fischer, Ph.D. Profesor na Univerzitě v Umlu, Německo
 • Frantisek Foret Ing. František Foret, CSc. Vzkumná skupina bioanalytické instrumentace, Akademie věd ČR Vystudoval gymnázium Koněvova 47 v Brně a poté ChTF SVŠT v Bratislavě obor anorganická a fyzikální chemie. V roce 1982 nastoupil na Ústav analytické chemie ČSAV v Brně a po obhajobě CSc. v roce 1991 odjel na postdoktorský pobyt na Northeastern University v Bostonu, kde pak v letech 1993 – 2001 pracoval, jako vedoucí výzkumné skupiny na Barnett Institute. Po návratu v roce 2001 založil oddělení bioanalytické instrumentace na Ústavu analytické chemie, které vede dosud. Od roku 2011 je také vedoucím skupiny v centru CEITEC MU. Hlavní výzkumné zájmy zahrnují kapilární elektroforézu, mikrofluidiku a spojení s hmotnostní spektrometrií pro bioanalýzu. Pro studenty středních škol, kteří zvažují svoji budoucí kariéru, má vzkaz: "Studujte co vás baví - jeďte do zahraničí – vraťte se zkušenější“
 • Jiri Zemanek Ing. Jiří Zemánek Jiří Zemánek (*1984) vystudoval SPŠE Ječná obor automatizační technika. V roce 2009 získal na FEL ČVUT v Praze inženýrský titul v oboru kybernetika a měření se zaměřením na umělou inteligenci. Jirka pracuje na katedře řídicí techniky v oddělení AA4CC, kde se věnuje výzkumu řízení manipulace s objekty pomocí fyzikálních polí (hlavně elektrického a magnetického), které je vytvářeno pomocí sady aktuátorů. Mimo práce na ČVUT byl také 4 měsíce na stáži v Nizozemí ve skupině Micro and Nano-scale Engineering Group na Mechanical Engineering Department, Eindhoven University of Technology. K jeho úspěchům patří i výsledky v mezinárodních soutěžích - Mobile Microrobotic Challenge při konferenci ICRA (4. a 5. místo), IEEE CSS Video Contest, kde se v roce 2014 dostal mezi sedm finalistů a MATLAB and Simulink Student Challenge, kterou v roce 2013 vyhrál. Jirka, kterému se studiem elektroinženýrství splnil sen, by vám rád vzkázal: "V práci se nemusíte nudit, můžete tvořit stejně jako já - pokud si chcete v práci hrát, tak řídicí technika je skvělá volba".
 • Bjoern Juretzki Bjoern Juretzki
 • Chahbas Youssefi Chahbas Youssefi
 

Natáčeli jsme v těchto prostorech:

 • na katedře kybernetiky FEL ČVUT v Praze;
 • na katedře řídicí techniky FEL ČVUT v Praze;
 • v Centru strojového vnímání (CMP) FEL ČVUT v Praze.

Ilustrační snímky z laboratoří kateder kybernetiky a řídicí techniky

Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk