Nový způsob vyplácení stipendií

Od července 2012 byl na fakultě zaveden nový způsob výplaty stipendií prostřednictvím tzv. TZS ČVUT (transakčního zúčtovacího systému ČVUT). Každému studentovi ČVUT, který se zapsal ke studiu a vyzvedl si kartu ČVUT, je automaticky zřízen účet v TZS, z kterého může platit v rámci kampusu ČVUT některé služby. S účtem je oprávněn disponovat pouze on. Více o TZS je uvedeno na https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/tzs/. Do budoucna by se měl okruh služeb, kde by se dal využívat TZS, rozšiřovat.

Na fakultě jsme se při výplatách stipendií dlouhodobě potýkali s tím, že ne vždy ke studentovi ihned doputovala informace o tom, že mu bylo přiznáno stipendium (zejména v případech tzv. účelových stipendií dle článku 4 Stipendijního řádu ČVUT). Pokud jsme neměli k dispozici bankovní spojení studenta, pak bylo stipendium vypláceno v hotovosti v pokladně fakulty a s tím byly spojeny i značné skluzy ve výplatách stipendií (nehledě ke zvýšené administrativě při shánění stipendisty). Nově zvolený způsob výplaty stipendií přes TZS tyto problémy řeší. Každé stipendium si najde ihned svého příjemce, každý příjemce stipendia dostane ihned po obdržení finančních prostředků na svůj účet v TZS informaci o tom, že mu na účet stipendium dorazilo. Předpokládáme, že v době výhodných studentských účtů ve většině tuzemských bankovních institucí, má každý student svůj bankovní účet, na který je mu 2x měsíčně zůstatek na účtu TZS odeslán. V ojedinělých případech, kdy student bankovní účet nemá, je zde možnost si hotovost vyzvednout ve "Vydavatelství průkazů ČVUT" (v kartárně ČVUT).

S novým způsobem vyplácení stipendií je spojen i další "bonus", který ocení zejména vedení fakulty a tím je zjednodušení administrativy spojené s výplatou stipendií a zároveň i zjednodušení evidence vyplácených stipendií.

Do budoucnosti předpokládáme, že dojde i k propojení účtu TZS se stravovacím a ubytovacím systémem na ČVUT, ale to již nezáleží pouze na nás, ale i na vstřícnosti vedení SÚZ a ČVUT.

Výplata stipendií

Ing. Igor Mráz, tajemník

 

Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10.2017