Tematické okruhy otázek ke státní doktorské zkoušce

ELEKTROENERGETIKA

 1. Technologie výroby elektrické energie.
  Klasické a alternativní zdroje elektrické energie. Bilanční rovnice v zařízeních pro přeměnu energie, vliv na životní prostředí. Dynamické vlastnosti energetických zdrojů. Regulační programy, obvody a dynamické modely . Režimy práce elektrických částí elektráren. Soustavy zásobování teplem.
 2. Řízení a provoz elektrizačních soustav.
  Dynamika energetických systémů, mimořádné stavy ES. Optimalizační metody v elektroenergetice. Pokrývání diagramů zatížení, predikce spotřeby energie.Řízení výkonové rovnováhy, kmitočtu a napětí. Spolupráce ES. Úspory energie. Kogenerační procesy.
 3. Spolehlivost a bezpečnost ES.
  Reservní výkony ES. Poruchovost a životnost zařízení. Metody a podmínky propojování ES. Liberalizace energetického odvětví, metody řízení dodávek elektrické energie.
 4. Přenosové a distribuční soustavy.
  Metody návrhů a provozování přenosových a distribučních soustav. Technické prostředky pro přenos a distribuci elektrické energie. Kvalita elektrické energie. Harmonické a subharmonické. Ustálené stavy a metody jejich řešení.
 5. Přechodné jevy v ES.
  Modální analýza elektroenergetických systémů a klasifikace přechodných jevů podle módů. Dlouhodobá a krátkodobá dynamika. Podélné a příčné poruchy a jejich kombinace ve složitých soustavách, nesymetrie. Statická a dynamická stabilita. Vlnové procesy.
 6. Technika vysokých napětí.
  Elektrická pevnost izolace elektrických strojů a zařízení. Elektrické výboje v izolačních systémech. Přepětí , koordinace izolace.Metody diagnostiky izolačních systémů.
 7. Problematika elektrotepelných zařízení.
  Modelování přenosu tepla,hmoty a elektromagnetických polí v elektrotepelné technice. Návrh a konstrukce elektrotepelných zařízení. Řízení a ekologické aspekty.
 8. Osvětlovací soustavy vnitřních a venkovních prostorů.
  Světelné pole.Prostorové vlastnosti osvětlení. Řešení rozložení osvětleností, jasů a toků. Světelné zdroje. Svítidla. Navrhování osvětlovacích soustav.
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.