Tematické okruhy otázek ke státní doktorské zkoušce

PROVOZ A ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY

Aerodynamika, konstrukce a pohony letadel

 1. Základní zákony proudění v aplikaci na proudění nestlačitelné a stlačitelné tekutiny.
 2. Experimentální aerodynamika, bezrozměrná podobnostní kritéria používaná v aerodynamice.
 3. Základní letové výkony a vlastnosti letadel.
 4. Aerodynamika profilu, křídla a letounu v podzvukovém, transsonickém a nadzvukovém proudu.
 5. Zatížení a namáhání leteckých konstrukcí.
 6. Konstrukční uspořádání letounu – nosné plochy, trup, ocasní plochy, přistávací zařízení.
 7. Pevnost a životnost leteckých konstrukcí, únavové poruchy, aeroelasticita.
 8. Základní letadlové soustavy, systémy řízení a ovládání letounu.
 9. Základní druhy leteckých pohonných jednotek a jejich vlastnosti, tah a propulzní účinnost.
 10. Konstrukční uspořádání proudového a dvouproudového leteckého motoru, základní vlastnosti a charakteristiky, systémy řízení tahu a výkonu proudových motorů.

 

Senzory, zpracování signálů a sběrnice

 1. Zpracování a digitalizace analogových signálů. Návrh číslicových filtrů. Numerické metody zpracování číslicových dat. Modelování a klasifikace signálů, predikce časových řad.
 2. Signály a jejich transformace – Laplaceova, z-transformace a Fourierova transformace.
 3. Letadlové sběrnice ARINC, CSDB, ASCB, MIL STD a další používané sběrnice.
 4. Přenosová media. Přehled používaných přenosových cest, jejich výběr z hlediska uživatelského prostředí. Metalické a optické přenosové cesty.
 5. Způsoby řízení distribuovaných systémů. Topologie sítí. Způsoby řízení přístupu k přenosovému médiu. Zabezpečení přenosu dat.
 6. Senzory pro měření geometrických a navigačních veličin, senzory a převodníky pro měření vibrací, rychlosti, mechanického napětí.
 7. Senzory tlaku, průtoku a hladiny, teploty, sil a krouticího momentu.
 8. Inteligentní senzory, senzorové sběrnice, měřicí systémy. Korekce chyb, kalibrace a diagnostika senzorů.

 

Přístrojové systémy letadel

 1. Teorie systémů - definice, popisy, analýza. Odhady stavu, adaptivní filtrace. LTI.
 2. Metody hodnocení výsledků měření a odhadů.
 3. Přístrojové systémy letadel, požadavky na ně kladené s ohledem na letecké předpisy a normy, elektromagnetická kompatibilita.
 4. Zdroje elektrické energie na letadle, letadlové energetické sítě. Přístroje a systémy pro měření motorových parametrů letadla.
 5. Měření aerometrických veličin. Gyroskopické polohové a navigační přístroje a systémy.
 6. Systémy inerciální navigace. Navigace pomocí zemského magnetického pole.
 7. Centrální monitorovací systémy letadla, systémy nebezpečného přiblížení k zemi. Palubní zapisovače a diagnostické systémy.

 

Systémy automatického řízení letu

 1. Systémy automatického řízení letu
 2. Systémy řízení letu, jejich struktura a podsystémy
 3. Systémy řízení letu, hierarchické úrovně řízení
 4. Systémy poloautomatického řízení.
 5. Stabilizace polohových úhlů . autopiloty.
 6. Vedení letadla po trati . úkoly.
 7. Stabilizace vzdušné rychlosti, druhy rychlostí.
 8. Vedení letadla ve vertikální a horizontální rovině.
 9. Konečné přiblížení před přistáním.

 

Letecká radioelektronika a navigace

 1. Analogové a digitální modulace v leteckých rádiových systémech.
 2. Radiotelefonní spojení na VKV v leteckém provozu.
 3. Letecké datové rádiové linky na VKV.
 4. Letecké rádiové navigační systémy. Přehled a perspektivy.
 5. Rádiové navigační systémy pro přiblížení na přistání a přistání. Chyby a přesnost, dosah. Perspektivy.
 6. Systém DME, přesnost. Další rozvoj a perspektivy.
 7. Systémy družicové navigace a jejich uplatnění v letectví (GPS, GLONASS, GALILEO, COMPAS).
 8. Podpůrné systémy (WAAS, EGNOS a další), jejich účel a princip.
 9. Perspektivy dlouhovlnného systému eLORAN jako záložního navigačního prostředku.
 10. Zvláštnosti šíření rádiových vln a nutnost jejich respektování v leteckých rádiových systémech.

 

 

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.