Tematické okruhy státních zkoušek magisterského studijního programu Elektrotechnika, elektroenergetika a management, akreditace 2018

Specializace „Elektrické pohony“

Studenti specializace Elektrické pohony jsou v rámci státní závěrečné zkoušky zkoušeni z okruhů náležející do: společné teoretické části všech specializací programu, společné odborné části specializací Elektroenergetika, Elektrické pohony, Technologické systémy, a do tematických okruhů dané specializace. Student dostane u SZZ minimálně 3 otázky z výše uvedených okruhů.

Společné tematické okruhy programu:

Ekonomika elektroenergetiky:

Náklady přenosu a distribuce elektřiny, měrné tržby, marginální náklady, tarify. Řízení přenosové soustavy, podpůrné a systémové služby. Obchodování s elektřinou, regulované a neregulované činnosti v energetice.

Prvky a provoz elektroenergetických soustav:

Struktura energetických systémů a klíčové parametry jejich komponent, modelování ustálených a poruchových stavů.

Jakost a spolehlivost:

Definice jakosti, nástroje a systémy řízení jakosti. Statistická přejímka srovnáváním. Koeficienty způsobilosti. Definice spolehlivosti. Intenzita poruch, intenzita oprav. Studená a teplá záloha. Určování spolehlivosti a pravděpodobnosti poruchy.

Strojní struktury elektráren:

Termodynamické oběhy a možnosti jejich zdokonalování. Paroplynové oběhy. Charakteristiky pomocných zařízení elektráren (čerpadla, ventily, hydraulické servomechanismy).

Společné tematické okruhy specializací Elektroenergetika, Elektrické pohony, Technologické systémy:

Ekologie a materiály:

Ekologická rizika a ekologický audit, ekodesign, LCA, recyklace. Náhrada ekologicky závadných materiálů. Úprava el. výrobků do ztížených provozních prostředí.

Aplikace solárních systémů:

Fotovoltaické systémy, typy, charakteristiky. Porovnávání ceny elektrické energie generované různými zdroji. Optimalizace a spolehlivost FV systémů.

Technika vysokých napětí:

Elektrické výboje v elektroenergetice, ochrana proti přepětí, diagnostika vn izolačních systémů.

Přenos a rozvod elektrické energie:

Řízení výkonových toků v ES, systémy FACTS, stejnosměrné přenosy. Elektromagnetické a elektromechanické jevy v ES.

Teorie a aplikace výkonových měničů:

Měniče pro nepohonářské aplikace, napěťové střídače,usměrňovače a strategie šířkově pulsní modulace, aplikace výkonových polovodičových měničů.

Elektrické stroje a přístroje:

Základy obecné teorie elektrického stroje, konkretizace pro stejnosměrné a střídavé motory, matematický model AC stroje, práce synchronního stroje na síti, stabilita a přetížitelnost, přechodné děje, vlastnosti a aplikace spínacích přístrojů NN.

Tematické okruhy povinně volitelných předmětů programu:

Výkonové součástky v elektrotechnice:

Konstrukce, vlastnosti a technologie výroby výkonových pasivních a polovodičových součástek.

Elektrické světlo:

Světelné pole, výpočet rozložení světelných toků, základy kolorimetrie, osvětlovací soustavy.

Modelování dynamických soustav:

Principy modelování nelineárních systémů s více stupni volnosti. Základní pohybové rovnice pro kombinované systémy z mechaniky tuhých těles, mechaniky tekutin a termodynamiky. Principy modelování pohybu vozidel, problematika adheze, podélný a boční skluz.

Ekonomika užití energie:

Energetická legislativa a politiky EU a ČR, ekonomické hodnocení úspor, nástroje energetických úspor, energetický audit.

Tematické okruhy pro specializaci Elektrické pohony

Elektrické pohony a trakce:

Realizace pohonu s proměnnými otáčkami, algoritmy řízení (vektorové, přímé) moderních regulovaných pohonů stejnosměrných, asynchronních, synchronních, elektromobily a hybridní automobily, návrh komponent a metody simulace elektrických pohonů.

Řízení a regulace elektrických pohonů, Digitální řízení elektrických pohonů:

Techniky číslicového zpracování signálů, testování, monitorování v elektrických pohonech, řídicí část elektrického pohonu, vlastnosti, struktura, SW a HW podpora pro realizaci regulačních algoritmů pohonů, vzorkované systémy a číslicové zpracování signálů, ochranné obvody

Specializace „Elektroenergetika“

Studenti specializace Elektrické pohony jsou v rámci státní závěrečné zkoušky zkoušeni z okruhů náležející do: společné teoretické části všech specializací programu, společné odborné části specializací Elektroenergetika, Elektrické pohony, Technologické systémy, a do tematických okruhů dané specializace. Student dostane u SZZ minimálně 3 otázky z výše uvedených okruhů.

Společné tematické okruhy programu:

Ekonomika elektroenergetiky:

Náklady přenosu a distribuce elektřiny, měrné tržby, marginální náklady, tarify. Řízení přenosové soustavy, podpůrné a systémové služby. Obchodování s elektřinou, regulované a neregulované činnosti v energetice.

Prvky a provoz elektroenergetických soustav:

Struktura energetických systémů a klíčové parametry jejich komponent, modelování ustálených a poruchových stavů.

Jakost a spolehlivost:

Definice jakosti, nástroje a systémy řízení jakosti. Statistická přejímka srovnáváním. Koeficienty způsobilosti. Definice spolehlivosti. Intenzita poruch, intenzita oprav. Studená a teplá záloha. Určování spolehlivosti a pravděpodobnosti poruchy.

Strojní struktury elektráren:

Termodynamické oběhy a možnosti jejich zdokonalování. Paroplynové oběhy. Charakteristiky pomocných zařízení elektráren (čerpadla, ventily, hydraulické servomechanismy).

Společné tematické okruhy specializací Elektroenergetika, Elektrické pohony, Technologické systémy:

Ekologie a materiály:

Ekologická rizika a ekologický audit, ekodesign, LCA, recyklace. Náhrada ekologicky závadných materiálů. Úprava el. výrobků do ztížených provozních prostředí.

Aplikace solárních systémů:

Fotovoltaické systémy, typy, charakteristiky. Porovnávání ceny elektrické energie generované různými zdroji. Optimalizace a spolehlivost FV systémů.

Technika vysokých napětí:

Elektrické výboje v elektroenergetice, ochrana proti přepětí, diagnostika vn izolačních systémů.

Přenos a rozvod elektrické energie:

Řízení výkonových toků v ES, systémy FACTS, stejnosměrné přenosy. Elektromagnetické a elektromechanické jevy v ES.

Teorie a aplikace výkonových měničů:

Měniče pro nepohonářské aplikace, napěťové střídače,usměrňovače a strategie šířkově pulsní modulace, aplikace výkonových polovodičových měničů.

Elektrické stroje a přístroje:

Základy obecné teorie elektrického stroje, konkretizace pro stejnosměrné a střídavé motory, matematický model AC stroje, práce synchronního stroje na síti, stabilita a přetížitelnost, přechodné děje, vlastnosti a aplikace spínacích přístrojů NN.

Tematické okruhy povinně volitelných předmětů programu:

Výkonové součástky v elektrotechnice:

Konstrukce, vlastnosti a technologie výroby výkonových pasivních a polovodičových součástek.

Elektrické světlo:

Světelné pole, výpočet rozložení světelných toků, základy kolorimetrie, osvětlovací soustavy.

Modelování dynamických soustav:

Principy modelování nelineárních systémů s více stupni volnosti. Základní pohybové rovnice pro kombinované systémy z mechaniky tuhých těles, mechaniky tekutin a termodynamiky. Principy modelování pohybu vozidel, problematika adheze, podélný a boční skluz.

Ekonomika užití energie:

Energetická legislativa a politiky EU a ČR, ekonomické hodnocení úspor, nástroje energetických úspor, energetický audit.

Tematické okruhy pro specializaci Elektroenergetika

Elektrotepelná technika:

Teorie fyzikální podobnosti, matematické modely prvků tepelných okruhů, teorie a modelování indukčního ohřevu.

Distribuce elektrické energie:

Energetická rušení a jejich omezování, inteligentní přenosové a distribuční sítě, Smart Grids.

Elektrárny:

Technologické okruhy tepelných a jaderných elektráren, schémata vlastní spotřeby, dynamika, modelování. Obnovitelné zdroje energie.

Specializace „Technologické systémy“

Studenti specializace Elektrické pohony jsou v rámci státní závěrečné zkoušky zkoušeni z okruhů náležející do: společné teoretické části všech specializací programu, společné odborné části specializací Elektroenergetika, Elektrické pohony, Technologické systémy, a do tematických okruhů dané specializace. Student dostane u SZZ minimálně 3 otázky z výše uvedených okruhů.

Společné tematické okruhy programu:

Ekonomika elektroenergetiky:

Náklady přenosu a distribuce elektřiny, měrné tržby, marginální náklady, tarify. Řízení přenosové soustavy, podpůrné a systémové služby. Obchodování s elektřinou, regulované a neregulované činnosti v energetice.

Prvky a provoz elektroenergetických soustav:

Struktura energetických systémů a klíčové parametry jejich komponent, modelování ustálených a poruchových stavů.

Jakost a spolehlivost:

Definice jakosti, nástroje a systémy řízení jakosti. Statistická přejímka srovnáváním. Koeficienty způsobilosti. Definice spolehlivosti. Intenzita poruch, intenzita oprav. Studená a teplá záloha. Určování spolehlivosti a pravděpodobnosti poruchy.

Strojní struktury elektráren:

Termodynamické oběhy a možnosti jejich zdokonalování. Paroplynové oběhy. Charakteristiky pomocných zařízení elektráren (čerpadla, ventily, hydraulické servomechanismy).

Společné tematické okruhy specializací Elektroenergetika, Elektrické pohony, Technologické systémy:

Ekologie a materiály:

Ekologická rizika a ekologický audit, ekodesign, LCA, recyklace. Náhrada ekologicky závadných materiálů. Úprava el. výrobků do ztížených provozních prostředí.

Aplikace solárních systémů:

Fotovoltaické systémy, typy, charakteristiky. Porovnávání ceny elektrické energie generované různými zdroji. Optimalizace a spolehlivost FV systémů.

Technika vysokých napětí:

Elektrické výboje v elektroenergetice, ochrana proti přepětí, diagnostika vn izolačních systémů.

Přenos a rozvod elektrické energie:

Řízení výkonových toků v ES, systémy FACTS, stejnosměrné přenosy. Elektromagnetické a elektromechanické jevy v ES.

Teorie a aplikace výkonových měničů:

Měniče pro nepohonářské aplikace, napěťové střídače,usměrňovače a strategie šířkově pulsní modulace, aplikace výkonových polovodičových měničů.

Elektrické stroje a přístroje:

Základy obecné teorie elektrického stroje, konkretizace pro stejnosměrné a střídavé motory, matematický model AC stroje, práce synchronního stroje na síti, stabilita a přetížitelnost, přechodné děje, vlastnosti a aplikace spínacích přístrojů NN.

Tematické okruhy povinně volitelných předmětů programu:

Výkonové součástky v elektrotechnice:

Konstrukce, vlastnosti a technologie výroby výkonových pasivních a polovodičových součástek.

Elektrické světlo:

Světelné pole, výpočet rozložení světelných toků, základy kolorimetrie, osvětlovací soustavy.

Modelování dynamických soustav:

Principy modelování nelineárních systémů s více stupni volnosti. Základní pohybové rovnice pro kombinované systémy z mechaniky tuhých těles, mechaniky tekutin a termodynamiky. Principy modelování pohybu vozidel, problematika adheze, podélný a boční skluz.

Ekonomika užití energie:

Energetická legislativa a politiky EU a ČR, ekonomické hodnocení úspor, nástroje energetických úspor, energetický audit.

Tematické okruhy pro specializaci Technologické systémy

Simulace výrobních systémů:

Modely procesů pro elektrotechnickou výrobu, způsoby řešení. Statické a dynamické modely. Analytický a matematický přístup tvorby modelů. SW pro modelování technologických systémů a jejich komponent.

Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii:

Měření vlastností elektrotechnických materiálů, Měření dielektrik - metody, příčiny vzniku chyb a jejich eliminace, Metody zjišťování parametrů vodivých a izolačních materiálů, Měření teploty, Minimalizace chyb při měření teploty, Měření vlhkosti, Měření tlaku, Diagnostické metody.

Aplikace elektrochemických zdrojů:

Základní vlastnosti a chování elektrochemických zdrojů, typy a vlastnosti akumulátorů, měření a diagnostika elektrochemických zdrojů, základní konstrukce nabíječů, UPS systémy, hybridní systémy, využití akumulátorů a jejich likvidace.

Specializace „Management energetiky a elektrotechniky“

Studenti specializace Management energetiky a elektrotechniky jsou v rámci státní závěrečné zkoušky zkoušeni z okruhů náležející do: společné teoretické části všech specializací programu a do tematických okruhů specializace Management energetiky a elektrotechniky. Student dostane u SZZ minimálně 3 otázky z výše uvedených okruhů.

Společné tematické okruhy programu:

Ekonomika elektroenergetiky:

náklady přenosu a distribuce elektřiny, měrné tržby, marginální náklady, tarify. Řízení přenosové soustavy, podpůrné a systémové služby. Obchodování s elektřinou, regulované a neregulované činnosti v energetice.

Prvky a provoz elektroenergetických soustav:

Struktura energetických systémů a klíčové parametry jejich komponent, modelování ustálených a poruchových stavů.

Jakost a spolehlivost:

Definice jakosti, nástroje a systémy řízení jakosti. Statistická přejímka srovnáváním. Koeficienty způsobilosti. Definice spolehlivosti. Intenzita poruch, intenzita oprav. Studená a teplá záloha. Určování spolehlivosti a pravděpodobnosti poruchy.

Strojní struktury elektráren:

Termodynamické oběhy a možnosti jejich zdokonalování. Paroplynové oběhy. Charakteristiky pomocných zařízení elektráren (čerpadla, ventily, hydraulické servomechanismy).

Tematické okruhy povinně volitelných předmětů pro specializaci Management energetiky a elektrotechniky:

Controllingové řízení:

Metody a postupy nákladového řízení; manažerské nástroje a jejich integrační vlastnosti; konvergenční controllingový koncept.

Ekonomika užití energie:

Energetická legislativa a politiky EU a ČR, ekonomické hodnocení úspor, nástroje energetických úspor, energetický audit.

Tematické okruhy pro specializaci Management energetiky a elektrotechniky

Finanční management:

Metody hodnocení efektivnosti investic, opce a reálné opce, kapitálový trh, výnos, riziko, teorie portfolia, model CAPM.

Finanční účetnictví:

Účetní zásady a oceňování majetku v účetnictví dle IFRS, finanční analýza a hodnota firmy. Opce a jiné deriváty, oceňování aktiv, výsledovka, rozvaha, výkaz CF.

Operační výzkum:

Matematické programování a využití v optimalizačních úlohách.

Manažerské rozhodování:

Rozhodovací procesy - riziko a neurčitost, teorie her, vícekriteriální optimalizace.

Ekologie a ekonomika:

Ekonomické a systémové aspekty užití OZE.

Ekonomika výroby energie:

Technické a ekonomické charakteristiky výroben elektřiny a tepla, kalkulace nákladů výroby elektrické energie a tepla, energetická bilance elektráren a tepláren. Spotřební charakteristiky.

Ekonomika elektroenergetiky:

Regulace přirozených monopolů v energetice, energetická politika, ekonomika energetických úspor.

Management energetických soustav:

Trhy a obchodování s elektřinou, s plynem a teplem; Řízení přenosové soustavy, podpůrné a systémové služby; Market coupling a market splitting, obchodování s přeshraničními kapacitami; Deriváty a jištění rizik pro výrobu a dopravu elektřiny.

Ekonometrie a ekonomické aplikace:

Korelace a regrese, bodové a intervalové odhady, vliv neplatnosti standardních předpokladů na volbu metody odhadu, testování hypotéz, zobecněný lineární model (GLS, FGLS), metody odhadů pro panelová data, testování nelineárních hypotéz.