Konzultační dny

Součástí Harmonogramu akademického roku jsou tzv. Konzultační dny.

Jedná se o dny, které lze využít pro jakékoli pedagogické účely, jako například jako prostor pro konzultace studentů, pro náhradní termíny udělování zápočtů, pro náhradní semináře či přednášky apod.

Případné rozvrhovaní místností v konzultačních dnech je plně v rukou učitelů ve spolupráci s rozvrhářem fakulty.