Řádní studenti navštíví studijní oddělení pro zápis pouze jedenkrát za semestr

Zápis do semestru lze vyřídit během jediné návštěvy SO.

  • Předpoklady: student splňuje podmínky pro postup do dalšího semestru a v KOSu má zapsány všechny předměty, které hodlá studovat. Za této situace mu referentka potvrdí zápis v KOSu i indexu a nabídne k vyplnění potvrzení o studiu, aby pro ně v budoucnu již student na SO zbytečně nemusel chodit.
Nejčastější chyby, které způsobují vyšší počet návštěv SO pro zápis:
  • student se k zápisu dostaví předčasně v době, kdy nemá v KOSu zapsány ještě všechny požadované předměty např. z důvodu jejich nesplněné prerekvizity. Po potvrzení zápisů v KOSu může totiž předmět již zapsaný zrušit nebo naopak nový zapsat pouze referentka SO;
  • student si požadovaný předmět nezapsal při předběžných zápisech, kapacita je již vyčerpána (nemůže jej tedy zapsat ani referentka) a student přesto na SO přijde, místo aby nejdřív o navýšení kapacity požádal rozvrháře katedry;
  • požadovaný předmět v den, kdy se dostavil k zápisu, nebyl katedrou omylem vypsán, byl vypsán špatně či případně již byla naplněna jeho kapacita - všechny uvedené případy musí nejprve vyřešit rozvrhář příslušné katedry;
  • studenti až v období zápisů řeší případné uznávání předmětů, což může být vyřízeno dříve. V situaci, kdy nevědí, které předměty jim budou uznány, si těžko mohou tvořit správnou skladbu předmětů pro nadcházející semestr, a na SO proto docházejí opakovaně.
  • student přijde v době, kdy nesplňuje některou z podmínek pro postup do dalšího semestru, např. nemá zkoušku z podruhé zapsaného předmětu.

Období zápisů je dostatečně dlouhé a SO je v jeho průběhu otevřeno denně. Student se tedy může přijít zapsat např. v den, kdy skládá zkoušku, kvůli níž musí stejně na fakultu přijet, a nemusí dojíždět do Prahy pouze za účelem zápisu.