Časový plán akademického roku 2020/2021 FEL ČVUT

Zimní semestr

21. 9. 2020 – 14. 2. 2021
Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky je lichý)*
21. 9. 2020 - 10. 1. 2021
Zahájení akademického roku** 21. 9. 2020
Imatrikulace studentů 1. ročníku ZRUŠENO 7. 10. 2020
Předběžné zápisy do letního semestru 9.11 - 20. 11. 2020
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 11. 2020
Zimní prázdniny 21. 12. 2020 - 3. 1. 2021
Odevzdání diplomových a bakalářských prací do 5. 1. 2021
Zkouškové období (5 týdnů)*** 11. 1. - 14. 2. 2021
Zápisy do letního semestru 25. 1. - 15. 2. 2021
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín 25. 1. - 5. 2. 2021
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín 1. 2. - 5. 2. 2021

* Týden od 4. 1. 2021 vyučován jako sudý.

** přípravné období pro zahraniční studenty začíná 14 dní před zahájením akademického roku

*** zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutné získat nejpozději do 14. 2. 2021

Svátky: 28. 9. 2020 (PO), 28. 10. 2020 (ST), 17. 11. 2020 (ÚT)

Letní semestr

15. 2. 2021 - 27. 6. 2021
Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky je lichý)
15. 2. - 23. 5. 2021
Rozdělování studentů 1. ročníků bakalářského studia do bakalářských specializací 1. 3. - 26. 3. 2021
Promoce bakalářů i inženýrů - jarní termín 25. 3. 2021
Zrušeno
Podání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářských i magisterských programů pro akademický rok 2021/2022 do 31. 3. 2021
Předběžné zápisy do zimního semestru ak.r. 2021/2022 12. 4. - 23. 4. 2021
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 4. 2021
Rektorský den 12. 5. 2021 (ST)
Odevzdání bakalářských a diplomových prací do 21. 5. 2021
Přijímací zkoušky do magisterských programů pro akademický rok 2021/2022 (v oborových komisích) 24. 5. - 4. 6. 2021
Zkouškové období (předprázdninový termín - 5 týdnů) - je možné po dohodě se zkoušejícím vykonat zkoušku i v době letních prázdnin 24. 5. - 27. 6. 2021
Zápisy vyšších ročníků bakalářského i magisterského studia do akademického roku 2021/2022 7. 6. - 17. 9. 2021
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - letní termín 7. 6. - 17. 6. 2021
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - letní termín 7. 6. - 25. 6. 2021
Přijímací zkoušky do bakalářských programů pro akademický rok 2021/2022 14. 6. 2021 (on-line)
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia pro akademický rok 2021/2022 8. 7. 2021
9. 8. 2021
6. 9. 2021
15.9.2021
Zápisy studentů do 1. ročníku prezenční i kombinované formy magisterského studia 1. 7. 2021
10. 9. 2021
Letní prázdniny (9 týdnů) 28. 6. - 29. 8. 2021
Promoce bakalářů i inženýrů - letní termín 1. 9. - 3. 9. 2021
Zkouškové období (poprázdninový termín, určeno pro opravné zkoušky - 1 týden)**** 30. 8. - 3. 9. 2021
Náhradní termín pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu z června 2021 (podle návrhu státnicových komisí) 30. 8. - 10. 9. 2021
(podle možností kateder)
Náhradní termín pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu z června 2021 (podle návrhu státnicových komisí) 30. 8. - 7. 9. 2021
(podle možností kateder)
Konec akademického roku 2020/2021 19. 9. 2021

**** zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 3. 9. 2021

Svátky: 2. 4. 2021 (PÁ), 5. 4. 2021 (PO)
Rektorský den: 12. 5. 2021 (ST)

 

Ostatní

Zahájení akademického roku 2021/2022 20. 9. 2021
Imatrikulace studentů 1. ročníku pro akademický rok 2021/2022 7. 10. 2021
Promoce bakalářů i inženýrů - podzimní termín 10. - 12. 11. 2021
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 11. 2021
Odevzdání diplomových prací do 4. 1. 2022
Odevzdání bakalářských prací do 4. 1. 2022
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín 24. 1. - 4. 2. 2022
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín 31. 1. - 4. 2. 2022

24. 1. 2020 projednáno AS FEL

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v. r., děkan

Kalendář Termíny FEL

 

 Procesní portál Procesní diagramy