Časový plán akademického roku 2008/2009

Zimní semestr

Počet výukových týdnů: 1429. 9. - 19. 12. 2008
5. 1. - 16. 1. 2009
Slavnostní zahájení akad. roku v Betlémské kapli:29. 9. 2008
Imatrikulace studentů 1. ročníku v Betlémské kapli:7. 10. 2008
Rektorské volno:8. 10. 2008 (ST) od 14,00 hod.
Děkanský den:27. 10. 2008 (PO)
Promoce bakalářů - podzimní termín:12. 11., 13. 11. a 14. 11. 2008
Předběžné zápisy do letního semestru: 18. 11. - 5. 12. 2008
Zimní prázdniny: 22. 12. 2008 - 2. 1. 2009
Zkouškové období - 6 týdnů:19. 1. - 27. 2. 2009
Zápočty a klasifikované zápočty z předmětů zapsaných v zimním semestru v prezenční i kombinované formě nutno získat nejpozději do 27. 2. 2009.
Zápisy do letního semestru:2. 2. - 2. 3. 2009
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu (dobíhajícím i strukturovaném) - zimní termín (odevzdání diplomové práce do 23. 1. 2009):9. 2. - 13. 2. 2009
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském programu - zimní termín (odevzdání bakalářské práce do 23. 1. 2009):16. 2. - 20. 2. 2009

Svátky: 28. 10. 2008 (úterý) a 17. 11. 2008 (pondělí)
Přesun výuky: čtvrtek 30. 10. 2008 - výuka jako v pondělí, liché

 

Letní semestr

Počet výukových týdnů: 142. 3. - 5. 6. 2009
Rozdělení studentů 1. ročníků BS do bakalářských oborů:16. 3. - 3. 4. 2009
Promoce bakalářů i inženýrů - jarní termín: 24. 3. a 25. 3. 2009
Podání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářských i magisterských programů pro akademický rok 2009/2010: do 31. 3. 2009
Děkanský den:10. 4. 2009 (PÁ)
Předběžné zápisy do zimního semestru:20. 4. - 12. 5. 2009
Rektorský den:13. 5. 2009 (ST)
Zkouškové období (předprázdninový termín):
  pro studenty 3. ročníku BS:
8. 6. - 3. 7. 2009
8. 6. - 10. 7. 2009, předtermíny: 25. 5. - 5. 6. 2009
Přijímací zkoušky do magisterského programu pro akademický rok 2009/2010:1. kolo 1. 6. - 5.6. 2009
2. kolo 8. 6. - 12. 6. 2009
3. kolo 15. 6. - 19. 6. 2009
náhr. termín v týdnu od 24. 6. 2009 (v oborových komisích)
Přijímací zkoušky do bakalářských programů pro akademický rok 2009/2010:8. 6. - 12. 6. 2009
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu (dobíhajícím i strukturovaném) - letní termín (odevzdání diplomové práce do 22. 5. 2009):15. 6. - 19. 6. 2009
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - letní termín (odevzdání bakalářské práce do 12. 6. 2009): 22. 6. - 3. 7. 2009
Zápisy do akademického roku 2009/2010: 22. 6. - 1. 7. 2009
Letní prázdniny (8 týdnů):6. 7. - 28. 8. 2009
Promoce inženýrů - letní termín: 8. 7. a 9. 7. 2009
Zkouškové období (poprázdninový termín):
  pro studenty 3. ročníku BS:
31. 8. - 11. 9. 2009
31. 8. - 4. 9. 2009
Zápočty a klasifikované zápočty z předmětů zapsaných v letním semestru v prezenční i kombinované formě nutno získat nejpozději do 11. 9. 2009.
Zápisy do prvního ročníku BS pro akademický rok 2009/2010:2. 9. a 3. 9. 2009
Zápisy vyšších ročníků BS i MS pro akademický rok 2009/2010:7. 9. - 25. 9. 2009
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - podzimní termín (odevzdání bakalářské práce do 10. 7. 2009) 7. 9. - 11. 9. 2009
Zápisy do prvního ročníku navazujícího MS pro akademický rok 2009/2010:21. 9. a 22. 9. 2009

Svátky: 13. 4. 2009 (pondělí), 1. 5. 2009 (pátek), 8. 5. 2009 (pátek)
Přesuny výuky: 28. 4. (úterý) a 7. 5. 2009 (čtvrtek) - výuka jako v pátek.

 

Ostatní

Imatrikulace studentů 1. ročníku pro akademický rok 2009/2010:7. 10. 2009
Promoce bakalářů - podzimní termín:18. 11. a 19. 11. 2009
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu (dobíhajícím i strukturovaném) - zimní termín (odevzdání diplomové práce do 22. 1. 2010)8. 2. - 12. 2. 2010
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín (odevzdání bakalářské práce do 22. 1. 2010)15. 2. - 19. 2. 2010