Garanti programů a specializací/oborů a tutoři

Funkce garantů programů a oborů a tutorů

Obory a specializace bakalářského studia

  Garanti Tutoři
Elektrotechnika, energetika a management prof. Knápek prof. Knápek
  Aplikovaná elektrotechnika doc. Mach Ing. Kuenzel, CSc.
  Elektrotechnika a management prof. Knápek Ing. Vítek, CSc.
Elektronika a komunikace prof. Zvánovec Ing. Rund, Ph.D.
Otevřené elektronické systémy prof. Sýkora prof. Sýkora
Elektrotechnika, elektronika a komunikace prof. Husák prof. Husák
Kybernetika a robotika prof. Šebek prof. Šebek
Otevřená informatika prof. Faigl prof. Faigl
 Základy umělé inteligence a počítačových věd prof. Matas prof. Matas
  Internet věcí doc. J. Novák doc. J. Novák
  Počítačové hry a grafika doc. Bittner doc. Bittner
  Software doc. Bureš doc. Bureš
Lékařská elektronika a bioinformatika prof. Čmejla Ing. Fabián, Ph.D.
Softwarové inženýrství a technologie doc. Bureš doc. Bureš
  Enterprise systémy doc. Bureš doc. Bureš
  Technologie pro multimédia a virtuální realitu Ing. Berka, Ph.D. Ing. Berka, Ph.D.
  Business informatics Ing. Náplava, Ph.D. Ing. Náplava, Ph.D.
  Technologie internetu věcí doc. Vodrážka doc. Vodrážka
Electrical Engineering and Computer Science doc. Muller doc. Muller
 

Obory a specializace magisterského studia

  Garanti Tutoři
Elektrotechnika, energetika a management doc. Bauer doc. Bauer
  Management energetiky a elektrotechniky doc. Vašíček doc. Vašíček
  Elektrické pohony doc. Bauer Ing. Kobrle, Ph.D.
  Elektroenergetika doc. Müller doc. Kyncl
  Technologické systémy prof. Dušek Ing. Kuenzel, CSc.
Elektronika a komunikace prof. Zvánovec prof. Zvánovec
  Elektronika prof. Jakovenko prof. Jakovenko
  Audiovizuální technika a zpracování signálů prof. Páta prof. Páta
  Fotonika prof. Zvánovec prof. Zvánovec
  Technologie internetu věcí doc. Vítek doc. Vítek
  Komunikační sítě a Internet doc. Boháč doc. Boháč
  Mobilní komunikace doc. Bečvář doc. Bečvář
  Rádiové komunikace a systémy prof. Pechač prof. Pechač
  Komunikace a zpracování informace prof. Sýkora prof. Sýkora
Kybernetika a robotika doc. Hurák prof. Šebek
  Kybernetika a robotika prof. Šebek prof. Šebek
  Letecké a kosmické systémy doc. Roháč doc. Roháč
  Robotika prof. Svoboda prof. Svoboda
  Senzory a přístrojová technika prof. Ripka prof. Ripka
  Systémy a řízení prof. Šebek prof. Šebek
Otevřená informatika prof. Faigl prof. Faigl
  Bioinformatika doc. Kléma doc. Kléma
  Datové vědy prof. Železný prof. Železný
  Interakce člověka s počítačem doc. Míkovec doc. Míkovec
  Kybernetická bezpečnost doc. Šišlák doc. Šišlák
  Počítačová grafika prof. Žára prof. Žára
  Počítačové inženýrství doc. J. Novák doc. J. Novák
  Počítačové vidění a digitální obraz doc. Šára doc. Šára
  Softwarové inženýrství doc. Bureš doc. Bureš
  Umělá inteligence prof. Pěchouček prof. Pěchouček
Inteligentní budovy prof, Ripka prof. Ripka
Lékařská elektronika a bioinformatika prof. Kybic prof. Kybic
  Bioinformatika  doc. Kléma doc. Kléma
  Lékařská technika  Ing. Havlík, Ph.D Ing. Havlík, Ph.D
  Zpracování obrazů  prof. Kybic prof. Kybic
  Zpracování signálů  prof. Čmejla prof. Čmejla
Letectví a kosmonautika doc. Roháč doc. Roháč