Doplňkové semináře z matematiky a z fyziky aneb Bezpečná matematika, Bezpečná fyzika

Kdy a kde bude výuka probíhat?

Doplňková matematika

Po9.15místnost T2:C2-86
Po16:15místnost T2:C2-83
Út12:45místnost T2:C4-364
St9:15místnost T2:C2-84
Čt9:15místnost T2:C4-157
9:15místnost T2:C2-84
Doplňková fyzika
Út12:45místnost T2:C4-157

Doplňkové semináře z matematiky a z fyziky jsou službou, kterou FEL ČVUT nabízí (bezplatně) všem svým studentům prvního ročníku. Semináře budou probíhat od 5. do 14. výukového týdne. Jde o procvičování látky, která tradičně činí potíže přibližně polovině studentů u zkoušek z matematiky a z fyziky v prvním ročníku studia.

Nejde o formální kurzy, proto není třeba se zapisovat, na konci není zápočet, zkouška ani kredity. Student může navštěvovat hodiny pravidelně každý týden, nebo si může jen některé z nabízených hodin vybrat, a to v závislosti na tématu, které potřebuje procvičit.

Forma výuky

Hodiny budou probíhat formou „worksheet“. Studenti dostanou zadány příklady, které vypracovávají a případné nejasnosti přímo řeší s cvičícím. Tím dostanou cennou zpětnou vazbu o svých skutečných znalostech a lépe se připraví na zkoušky. V případě potřeby požádají vyučujícího o pomoc. K některým tématům může být i krátký výklad. Na konci setkání se dozví správné výsledky a bude čas na případnou diskuzi. Příklady jsou voleny na základě zkušeností s nepovedenými písemkami, kterých máme každý semestr dostatek k bohaté inspiraci.

Bezpečná matematika

1. téma (5. týden): opakování a rozvíjení učiva střední školy - úprava výrazů, elementární funkce, komplexní čísla, limity,

2. téma (6. týden): procvičování výpočtů limit a derivací,

3. téma (7. až 8. týden): obtížnější limity a derivace, integrály - první substituční metoda,

4. téma (9. a 10. týden): vyšetřování průběhu funkce, integrály - metoda per partes,

5. téma (11. až 14. týden): derivace, integrály, vektorový prostor, báze vektorového prostoru, řešení soustavy lineárních rovnic pomocí determinantu.

Bezpečná fyzika

1. téma (5. až 6. týden): kinematika,

2. téma (6. až 7. týden): dynamika,

3. téma (8. až 9. týden): centrální silové pole, gravitační pole,

4. téma (10. až 11. týden): kmitání, vlnění,

5. téma (12. až 14. týden): soustava hmotných bodů, tuhé těleso.

Přihlášení

Pro přihlášení na Bezpečnou matematiku či Bezpečnou fyziku využijte prosím tento přihlašovací formulář. Přihlaste se prosím do konce čtvrtého týdne semestru, přihlášení studenti dostanou potvrzující zprávu e-mailem.

V případě prezenční výuky bude výuka probíhat v budově v Dejvicích, místo a čas konání jednotlivých seminářů bude v případě prezenční výuky ještě upřesněno. V případě distanční výuky bude výuka probíhat v prostředí Microsoft Teams, do týmu vás zavedeme na základě vaší registrace. Prosím zaregistrujte se i v případě, že budete chtít navštěvovat jen některé hodiny. Registrace je nutná proto, abychom vás mohli přidat do virtuální třídy v systému Microsoft Teams.

Kontaktní osoba: RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D., +420 22435 2324.