Podmínky zápisu předmětů vyučovaných na FEL pro studenty z jiných fakult

Vyhláška Studijního odd. FEL č. 13/2014

Č.J.: 1743/13922/2014/Ši

  1. Student si najde dle svého zájmu předmět vyučovaný FEL.
  2. Pokud si předmět nemůže zapsat sám, podá žádost o zápis tohoto předmětu proděkanovi FEL k vyjádření prostřednictvím studijního oddělení FEL.
  3. Souhlasí-li proděkan FEL,  
    • (pro studenty ČVUT) pak si student na  studijním oddělení své fakulty vyřídí zapsání předmětu.
    • (mimo studenty ČVUT) pak se student dostaví na studijní oddělení FEL s občanským průkazem a kartou studenta a předmět si nechá zapsat.
  4. Po absolvování předmětu vydá případné potvrzení o absolvování předmětu (včetně kreditové dotace a hodnocení) studijní oddělení FEL.

Praha 27. 8. 2019

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan