Rozřazování studentů 1. ročníků prezenční formy bakalářského studia do oborů

Vyhláška Studijního odd. FEL č. 2/2014

Č.j.:234/13922/š/14

Studenti 2. semestru všech programů prezenční formy bakalářského studia (mimo OES) budou rozřazeni do příslušných oborů svého programu. Do oborů budou zařazeni podle svého zájmu; v případě převisu zájmu o některý obor bude kritériem pro stanovení pořadí studentů prospěch studenta (vážený průměr). Proces rozdělení do oborů proběhne podle tohoto harmonogramu:

  • Besedy se studenty podle programů proběhnou v týdnu od 3. března 2014.
  • Studenti budou vkládat pořadí zájmu o jednotlivé obory od 3. března až do 17. března 2014.
  • Vyhlášení výsledků bude vyvěšeno nejpozději v týdnu od 24. března 2014 (po 14. dubnu začínají předběžné zápisy).

1. Besedy před rozdělením do oborů

Besedy se studenty 1. ročníku strukturovaného bakalářského studia před rozdělením do jednotlivých oborů proběhnou pro jednotlivé programy v termínech podle následující tabulky:

Program, oboryTermíny besed
Elektrotechnika, energetika a managementčtvrtek 6. 3. 12,45-14,15 místnost T2:C3-337
Komunikace, multimédia a elektronikapondělí 3. 3. 18,00-19,30 místnost T2:D2-256
Kybernetika a robotikapondělí 3. 3. 12,45-14,30 místnost T2:D3-309
Otevřená informatikačtvrtek 6. 3. 12,45-14,30 místnost T2:C3-132
Softwarové technologie a managementpátek 7. 3. 12,45-14,30 místnost T2:D3-209

2. Způsob vložení pořadí zájmu o obory

Pořadí zájmů o obory, na které chtějí být zařazeni, studenti vloží pomocí aplikace KOS. K tomu v terminálovém KOSu slouží formulář Studium - FEL/agenda Studentů/základní údaje/zájem o Obory => 53603 "Projevení zájmu o bakalářský blok". V aplikaci WWW KOSi k tomu slouží formulář "Ostatní/Projevení zájmu o obor".

Podle studentova studijního programu se automaticky nabídne úplný seznam oborů tohoto programu. Student pouze opatří jednotlivé obory číslem od jedné do N, kde N je počet zobrazených (nabídnutých) oborů. Studenti si tedy mohou stanovit pořadí ze všech oborů příslušného programu.

3. Kapacity oborů studijních programů pro rozřazení do oborů

Studijní programKapacita oborů prezenčního studia
Elektrotechnika, energetika a management
Aplikovaná elektrotechnika135
Elektrotechnika a management40
Komunikace, multimédia a elektronika
Síťové a informační technologie40
Multimediální technika 40
Komunikační technika40
Aplikovaná elektronika40
Kybernetika a robotika
Systémy a řízení60
Senzory a přístrojová technika60
Robotika60
Otevřená informatika
Softwarové systémy60
Počítačové systémy 60
Informatika a počítačové vědy80
Softwarové technologie a management
Manažerská informatika40
Softwarové inženýrství60
Web a multimedia60

Pro kombinované studium se otvírají jen některé obory podle zájmu studentů a podle možností odborných kateder. Otevřené obory a přiřazení studentů budou studentům sděleny v průběhu června v souvislosti s přípravou rozvrhu.

4. Základní informace o algoritmu rozdělení studentů do oboru

Vstupní parametry

  • Jsou stanoveny hodnoty kapacit oborů (viz výše).
  • Pokud student již vyplnil zájem o obor v minulém ak. roce a nebyl ještě na žádný obor zařazen, nebudou jeho záznamy smazány.
  • Do 17. března 2014 stanoví studenti prostřednictvím KOSu pořadí svého zájmu o obory příslušného studijního programu.

Vlastní algoritmus

V každém oboru bude stanoveno pořadí studentů podle algoritmu dělení do oborů, stručně:

  • Studenti budou zařazeni do oboru uvedeného jako první v pořadí podle váženého průměru, a to až do naplnění kapacity oboru.
  • Při překročení kapacity oboru (v pořadí podle váženého průměru) budou studenti zařazeni do oboru, který si uvedli jako druhý v pořadí svého zájmu, opět podle váženého průměru všech zájemců o obor, a to až do naplnění jeho kapacity.
  • Analogicky se postupuje pro případný třetí resp. čtvrtý studentem uvedený obor.

Vážený průměr

Vážený průměr se počítá z předmětů programu podle níže uvedené tabulky, váhami známek jsou počty kreditů; největší sčítanec v čitateli se škrtá, známka za neukončený předmět je 6,1. Pro předběžný výpočet (bez záruky) můžete použít tabulku v Excelu.

Vážené předměty

ProgramVážené předměty
Elektrotechnika, energetika a managementA0B01LAA, A0B01MA1, A1B16MME, A0B36PRI
Komunikace, multimédia a elektronikaA0B01LAA, A0B01MA1, A0B36PRI, A2B02FY1
Kybernetika a robotikaA3B01MA1, A0B01LAG, A0B36PR1
Otevřená informatikaA4B01DMA, A0B01LAG, A4B99RPH, A0B36PR1
Softwarové technologie a managementA7B01MAA. A7B01LAG, A7B31ELI, A7B36ALG, A7B14SAP

Koncové řešení

V případě, že student nesestaví pořadí svých preferencí ze všech oborů příslušného programu, může se stát, že nebude zařazen do žádného oboru. Do preferovaného oboru pak může být případně přijat až v dalším akademickém roce na základě posouzení žádosti garantem příslušného oboru z pohledu kapacity oboru.

5. Konečné rozřazení studentů na obory bude zveřejněno v týdnu od 24. března 2014.

Praha 21. 2. 2014

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan