Platby na studijním oddělení pomocí transakčního zúčtovacího systému (TZS)

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 2/2013

Č.j.:34/13922/š/13

Poplatky za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony (dle příslušného příkazu rektora v aktuálním znění), například poplatky za zápis do semestru mimo řádný termín zápisu, poplatky za uznání předmětů apod., se budou nyní hradit na studijním oddělení bezhotovostně pomocí Transakčního zúčtovacího systému (TZS), tedy kartou studenta. Tento způsob platby je preferován, neboť je administrativně podstatně jednodušší než hotovostní platba.

V této souvislosti je nezbytné, aby každý student měl na svém účtu dostatek finančních prostředků a dále aby si nastavil limit dorovnání u svého účtu na částku, která mu umožní platit na SO bezhotovostně (doporučuje se cca 500 Kč).

Finanční prostředky lze na interní účet vkládat:

  • ve Vydavatelství průkazů (Bechyňova 3, Praha 6); vklad v hotovosti je připsán okamžitě
  • prostřednictvím platebního automatu - u vchodu na Fakultu stavební (Thákurova 7, Praha 6), vpravo za turnikety.
  • bankovním převodem na účet 27-4100950247/0100, variabilní symbol 22222, specifický symbol Vaše osobní číslo. Osobní číslo najdete na https://usermap.cvut.cz/, nebo na Vašem průkazu. Vklad převodem z bankovního účtu může trvat až 3 pracovní dny.

Praha 10. ledna 2013

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10.2017