Výsledky rozdělení do oborů v 1. ročníku bakalářských programů

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 7/2009

Studenti 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů, kteří ke dni 3.4.2009 vyplnili v KOSu svůj zájem o obor, byli automaticky rozděleni do jednotlivých oborů. Při převisu zájmu o obor byli studenti rozřazeni podle zveřejněných kritérií. Každý student má možnost se informovat o svém výsledném zařazení na obor pomocí webového rozhraní KOSu, funkce Ostatní/Osobní údaje, terminálovém přístupu pak pomoci formuláře 53106 Prohlížení údajů o studiu, položka Obor 1.

Studenti, kteří si nevyplnili žádný zájem o obor, nebo studenti, kteří se pro svůj slabý prospěch nedostali na žádný z jimi preferovaných oborů, mohou podat ještě v průběhu předběžných zápisů prostřednictvím své referentky písemnou žádost o zařazení, a to pouze do oboru s volnou kapacitou. Tyto žádosti budou vyřízeny ihned (viz tabulka - Volná kapacita). Žádosti na nyní obsazené obory si budou moci studenti podat až v září 2009 a budou vyřízeny s přihlédnutím kjejich studijním výsledkům za první ročník a k případně uvolněným kapacitním možnostem požadovaných oborů.

Název oboruKapacita oboruCelkem zařazenýchVolná kapacita
Elektronika a sdělovací technika400119281
Kybernetika a měření220100120
Výpočetní technika20016535
Silnoproudá elektrotechnika1208832
Inteligentní systémy 1009010
Manažerská informatika 6065-
Web a multimedia 120125-
Softwarové inženýrství 140145-

Počet studentů bez oboru, kteří i přes upozornění na možné důsledky neprojevili zájem o žádný obor, je 136!

Studenti, kteří mají jakékoli dotazy k svému zařazení či se domnívají, že jejich volba nebyla respektována a respektována být měla, nechť se okamžitě obrátí e-mailem na vedoucí PeO, v kopii na proděkana. Pro studenty kombinovaného studia vyjde speciální vyhláška.

Upozorňuji že vyhláška o Předběžném zápisu předmětů pro zimní semestr akad. r. 2009/2010 se týká i 1. ročníků.

V Praze 20. 4. 2009

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan