Odborná praxe v zahraničí

Odbornou praxi (stáž) v zahraničí si studenti zajišťují sami, případně s akademickými pracovníky jednotlivých kateder. Zahraniční stáž lze uznat za předmět Professional Practice v souvislosti s její délkou, přičemž jeden kredit může být udělen za cca 30 hodin práce. Platí tedy:

  • stáž v délce cca 60 hodin - předmět Professional Practice za 2 kredity
  • stáž v délce cca 120 hodin - předmět Professional Practice za 4 kredity
  • stáž v délce cca 180 hodin a více - předmět Professional Practice za 6 kreditů.
Kódy předmětů:
StudiumPředmět Professional Practice za:
2 kredity4 kredity6 kreditů
bakalářskéAE0B99PP2 AE0B99PP4 AE0B99PP6
magisterskéAE0M99PP2 AE0M99PP4 AE0M99PP6
  • Krátkodobá stáž (do 120 hodin) není omluvou z výuky. O uznání za příslušný předmět Professional Practice student žádá po návratu. Potvrzení od firmy s uvedením náplně a termínu praxe student předloží své studijní referentce, jež zajistí stanovisko proděkana.
  • Dlouhodobou stáž (i na 1 semestr) je třeba domluvit s proděkanem předem. Podmínkou je předložení zvacího dopisu od firmy s termínem a náplní praxe; dopis student odevzdá své studijní referentce, jež zajistí vyjádření proděkana. Proděkan případně povolí zápis předmětu Professional Practice za 6 kreditů.

    Před odjezdem je student povinen se na Studijním oddělení FEL zapsat do semestru, v němž vyjíždí.

Stipendium děkana na podporu zahraniční odborné stáže