Double degree program s EURECOM, Francie

Program double degree je realizován mezi francouzskou institucí EURECOM a ČVUT v Praze, FEL. Studium probíhá v rámci magisterského studijního programu Elektronika a Komunikace, Komunikační sítě a Internet nebo Technologie Internetu věcí na straně ČVUT v Praze a programu Mobile Computing Systems nebo Internet of Things na straně instituce EURECOM.

Komu je určen

Double degree programu se mohou zúčastnit denní studenti magisterského studia programu Elektronika a komunikace specializace Komunikační sítě a Internet a Technologie Internetu věcí.

Požadavky na uchazeče

  • absolvent bakalářského studia přijatý do magisterského programu Elektronika a Komunikace na ČVUT v Praze, FEL.
  • znalost anglického jazyka na úrovni odpovídající úrovni B2 (TOEFL 79-80 (IBT) / IELTS 5.5 / TOEIC 750, Cambridge CAE)

Průběh studia

Studium je rozděleno do pěti semestrů, z nichž první dva stráví student na ČVUT, další dva na univerzitě EURECOM ve Francii a poslední semestr řeší student diplomovou práci ve firmě nebo na jedné z obou univerzit.

Pokud student řeší diplomovou práci ve firmě a vybere si téma z nabídky témat poskytovaných firmami spolupracujícími s institucí EURECOM, tak je mu po dobu řešení diplomové práce firmou vyplácena odměna (řádově tisíce EUR za celou diplomovou práci).

Pokud student nemá certifikát znalosti anglického jazyka na úrovni minimálně B2, musí ho nejpozději během studia ve Francii získat, aby mu mohl být udělen francouzský diplom. Akceptovány jsou certifikáty a skóre: TOEFL: 550 (PBT), 213 (CBT), 79-80 (IBT), IELTS 5.5, TOEIC 750, a Cambridge CAE.

Diplomová práce je zpracovávána v anglickém jazyce a je obhajována na obou univerzitách.

Během studia musí student získat alespoň 150 ECTS kreditů (včetně diplomové práce).

Doporučený průchod studiem je uveden v Tabulce průchodu.

Celé studium ve Francii, včetně obhajoby diplomové práce, probíhá v anglickém jazyce.

Po absolvování studia získá student titul inženýr (Ing.) z ČVUT v Praze a titul Master of Science (M.Sc.) z instituce EURECOM.

Přihlášky:

Vyplněné přihlášky zasílejte e-mailem na zdenek.becvar@fel.cvut.cz; jako předmět e-mailu uveďte Double degree EURECOM.

Termín podání přihlášek

15. 3. pro všechny zájemce plánující odjezd do zahraničí v zimním semestru daného roku

Další informace

Po dobu studia v EURECOMu  bude studentům poskytnuto stipendium.

Kontaktní osoba za ČVUT

doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.
Katedra telekomunikační techniky, FEL, ČVUT
e-mail: zdenek.becvar@fel.cvut.cz
telefon: 2 2435 5964

Doporučený průchod studiem pro obor Komunikační sítě a Internet (FEL, ČVUT v Praze) a Mobile Computing Systems (EURECOM).

Doporučený průchod studiem pro obor Technologie Internetu věcí (FEL, ČVUT v Praze) a Internet of Things (EURECOM).