Výzva pro podávání žádostí na podporu internacionalizace a mobility FEL

Děkan fakulty elektrotechnické vyzývá k podávání žádostí na podporu financování odborných pobytů

 1. vědeckých a pedagogických pracovníků (dále "hostů") z jiných, zejména zahraničních univerzit a výzkumných pracovišť, na FEL a
 2. vědeckých a pedagogických pracovníků FEL na jiných, zejména zahraničních univerzitách a výzkumných pracovištích, například v rámci tzv. tvůrčího volna.

Podpora ad a) je určená na částečné krytí mzdových a ostatních nákladů spojených s pobytem hosta. Žádost o příspěvek musí obsahovat náležitosti dané formulářem (ke stažení) a obsahovat následující povinné přílohy:

 • životopis hostujícího vědecko-pedagogického pracovníka
 • doporučující dopis
 • vybrané publikace
 • vyjádření hostitele, který žádost podává
 • návrh na začlenění hostujícího pracovníka do vědecké a pedagogické činnosti na FEL
 • výši požadované finanční podpory a odpovídající finanční rozpočet
 • informace o dalších plánovaných zdrojích financování (viz níže)

Budou podporovány zejména návrhy, které přivedou co nejlepší hosty, kteří se zapojí do výuky i do výzkumu, s perspektivou budoucí spolupráce. Přednost budou mít přednášejících ucelených předmětů. Doporučená délka pobytu hosta je 6-12 měsíců.

Podpora ad b) je určená na částečné krytí cestovních, pobytových a mzdových nákladů spojených s pobytem na zahraničním pracovišti.

Žádost o příspěvek musí obsahovat náležitosti dané formulářem (ke stažení) a obsahovat následující povinné přílohy:

 • životopis vědecko-pedagogického pracovníka FEL
 • výši požadované finanční podpory a odpovídající finanční rozpočet
 • informace o dalších plánovaných zdrojích financování (viz níže)

Doporučená délka pro pobyt na zahraničním pracovišti je 6-12 měsíců. Podporovány budou zejména žádosti, které mají perspektivu budoucí vědecké a pedagogické spolupráce s kvalitními zahraničními pracovišti a přispějí k profesionálnímu rozvoji talentovaných vědecko-pedagogických pracovníků.

Podmínkou pro udělení podpory je, že se uchazeč prokazatelně pokusil získat podporu i z dalších zdrojů financování (žádá či žádal o příspěvek z jiných grantů a dotací).

Finanční prostředky budou rozdělovány formou otevřeného výběrového řízení. Žádosti o příspěvek je možné podávat dvakrát ročně (vždy na další semestr), a to vždy s uzávěrkou k 15. říjnu (prodlouženo do 1. 12.) a 1. dubnu. Řádně vyplněné žádosti zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu foreign@fel.cvut.cz nebo v listinné podobě k rukám proděkana pro vnější vztahy.

Výsledky grantového řízení budou zveřejněny vždy do 15. listopadu a 15. května na internetových stránkách fakulty.

Doporučené zdroje pro financování

Fulbright program / Mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA: pravidelná uzávěrka přihlášek je 15. září, Fulbright-Masarykovo stipendium: termín odevzdání přihlášek je 1. prosince pro pobyt v následujícím akademickém roce
www.fulbright.cz

Stipendium Fulbright-NARA v oborech spojených s ochranou a zachováním kulturního dědictví, interdisciplinární heritage science, která představuje komplex vědních disciplin od humanitních až po vysoce specializované technické obory. Grant se uděluje pro pobyt na Heritage Science Research and Testing Lab in College Park, Maryland. Program na rok 2022/23 má uzávěrku 15. října 2021.
https://bit.ly/Fulbright-NARA

Stipendia DAAD/ Německo: výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce, výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce. Termín pro odevzdání většiny přihlášek je 15. listopadu.
www.daad.cz

Marie Curie Fellowship, více info viz www.cordis.europa.eu

National Research Council Canada (NRC), více informací viz http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/index.html

Visegrad Fund, více info viz http://visegradfund.org/ upcoming deadlines/. Například Visegrad-Taiwan scholarship: uzávěrka pro přihlášky je 30. září.

AKTION/Rakousko/Termíny uzávěrky pravidelně 15. dubna, září a 30. listopadu
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=277&

NAEP/EEA and Norway grants, přihlášky a více informací viz NAEP
www.naep.cz

GAČR, více informací na www.gacr.cz

GRANTS GOV
http://www.grants.gov/

Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO)
http://www.czelo.cz/mista-stipendia/

Fulbright program / Mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA: pravidelná uzávěrka přihlášek je 15. září, Fulbright-Masarykovo stipendium: termín odevzdání přihlášek je 1. prosince pro pobyt v následujícím akademickém roce
www.fulbright.cz

Stipendia DAAD/ Německo: výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce, výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce. Termín pro odevzdání většiny přihlášek je 15. listopadu.
www.daad.cz

Marie Curie Fellowship, více info viz www.cordis.europa.eu

National Research Council Canada (NRC), více informací viz http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/index.html

Visegrad Fund, pro více informací viz http://visegradfund.org/ upcoming deadlines/. Například Visegrad-Taiwan scholarship: uzávěrka pro přihlášky je 30. září.

AKTION/ Rakousko, termíny uzávěrky pravidelně 15. dubna, září a 30. listopadu
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=277&

NAEP/EEA and Norway grants, přihlášky a více informací viz NAEP
www.naep.cz

GAČR, více informací na www.gacr.cz

MŠMT
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy

Eastchance.com: Webová stránka Eastchance.com přináší informace o studijních a pracovních příležitostech, které jsou specificky zaměřené na studující a začínající vědce ze střední a východní Evropy
http://www.eastchance.com/index.asp

EURAXESS: portál Evropské komise, který nabízí možnost zdarma publikovat a vyhledávat v nabídkách výzkumných pozic a grantových příležitostí v Evropě
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index

GRANTS GOV
http://www.grants.gov/

Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO)
http://www.czelo.cz/mista-stipendia/

 1. Podpora na pobyt hostujících vědeckých a pedagogických pracovníků ze zahraničních univerzit a výzkumných pracovišť
 2. Podpora na pobyt vědeckých a pedagogických pracovníků elektrotechnické fakulty ČVUT na zahraničních univerzitách a výzkumných pracovištích