Informace o habilitačním řízení

S předloženými habilitačními prácemi a písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11, blok A4). Kontakt: Helena Weigelová - telefon: 2 2435 3934.

Jméno, příjmení a tituly
Pracoviště - katedra
Obor Název habilitační práce Zahájení řízení VR FEL ČVUT Účinnost jmenování
RNDr. Dr. Jana Nosková
FSv ČVUT v Praze, Katedra matematiky
Aplikovaná matematika Applied Statistics in Computer Vision and Cosmic Ray Physics 09.12.2022
Ing. Štěpán Potocký, Ph.D.
Katedra fyziky
Aplikovaná fyzika Engineering of Diamond Synthesis Towards Bioapplications 16.02.2023
Ing. Jan Mikeš, Ph.D.
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Aplikovaná fyzika Intensification of ozone generation through multi-criteria optimization of dielectric barrier discharge 30.06.2023

Jednání Vědecké rady FEL ČVUT probíhají v zasedací místnosti č. 80 budovy v Dejvicích.

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.