Informace o habilitačním řízení

S předloženými habilitačními prácemi a písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11, blok A4). Kontakt: Helena Weigelová - telefon: 2 2435 3934.

Jméno, příjmení a tituly
Pracoviště - katedra
Obor Název habilitační práce Zahájení řízení VR FEL ČVUT Účinnost jmenování
Antonio Cammarata, PhD.
Katedra řidicí techniky
Aplikovaná fyzika A Phonon-based Approach to Describe and Harness Nanoscale Friction 03.10.2022
Mgr. Jan Petr, Ph.D.
HZDR, Institute of Radiopharmaceutical Cancer Research, Germany
Technická kybernetika Processing and Application of Arterial Spin Labeling Magnetic Resonance Imaging 04.10.2022
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
Katedra fyziky
Elektronika a lékařská technika Brachial Occlusion Method for Non-invasive Diagnostics of Cardiovascular System 04.10.2022 08.03.2023 prezenční formou v m.č. T2:D3-209, od 13:00 hodin.
RNDr. Dr. Jana Nosková
FSv ČVUT v Praze, Katedra matematiky
Aplikovaná matematika Applied Statistics in Computer Vision and Cosmic Ray Physics 09.12.2022

Jednání Vědecké rady FEL ČVUT probíhají v zasedací místnosti č. 80 budovy v Dejvicích.

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.