Informace o habilitačním řízení

S předloženými habilitačními prácemi a písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (2. patro, místnost č. 205b, blok A4). Kontakt: Helena Weigelová - telefon: 2 2435 3934.

Jméno, příjmení a tituly
Pracoviště - katedra
Obor Název habilitační práce Zahájení řízení VR FEL ČVUT Účinnost jmenování
Ing. Jan Mikeš, Ph.D.
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Aplikovaná fyzika Intensification of ozone generation through multi-criteria optimization of dielectric barrier discharge 30.06.2023
RNDr. Zdeněk Mihula, Ph.D.
Katedra matematiky
Aplikovaná matematika Reduction Operators, Weighted Inequalities, and Noncompact Sobolev Embeddings 27.11.2023

Jednání Vědecké rady FEL ČVUT probíhají v zasedací místnosti č. 80 budovy v Dejvicích.

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.