Ing. Lubomír Říha Ph.D.

Head of Infrastructure Research Lab at IT4Innovations National Supercomputing Center, Ostrava, Czech Republic

Ph.D. thesis: Discriminating Acoustic Emission Events on the Basis of Similarity, 2011
Branch of study: Measurement and Instrumentation
Supervisor: prof. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
 

Where do you currently work and what is the scope of your work?

Aktuálně pracuji jako vedoucí Laboratoře pro výzkum infrastruktury v IT4Innovations národním superpočítačovém centru při VŠB-TU Ostrava. Laboratoř se specializuje na vývoj, akceleraci a optimalizaci paralelních aplikací, rozvoj služeb pro uživatele naší výpočetní infrastruktury, vizualizaci vědeckých dat a virtuální realitu. Při mé současné pozici již nemám příliš mnoho času na programování, ale věnuji se převážně vedení laboratoře, získávání národních nebo mezinárodních projektů (převážně prostřednictvím rámcového programu Horizont 2020) a nákupu zajímavých experimentálních výpočetních systémů a technického vybavení pro vizualizace vědeckých dat a virtuální realitu na podporu výzkumu laboratoře i uživatelů našeho centra.

What has your doctoral studies given you for your current career?

Doktorské studium mi otevřelo možnost cestovat a pracovat po celém světě. Hlavně díky němu jsem měl možnost téměř šest let žít v USA, pracovat v mezinárodních týmech a sbírat cenné zkušenosti z oblasti vývoje aplikací pro superpočítače. Díku kontaktům získaným během této životní etapy jsem měl také možnost po návratu do ČR uskutečnit vědecké stáže např. na Stanford University nebo v NASA Goddard Space Flight Center. 

Where have you been during your doctoral studies and where have you been at postdoc?

Ke konci doktorského studia na ČVUT jsem se přestěhoval do USA a začal studovat informatiku na Bowie State University ve státě Maryland. Po úspěšném dokončení studia na ČVUT jsem nastoupil jako postdoc do High Performance Computing Lab na George Washington University, kde jsem se plně začal věnovat mému současném oboru.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.