Ing. Jan Petr, Ph.D.

Vědecký pracovník, Helmholtz-Zentru v Drážďanech a hostující vědec, Rochester Institute of Technology a Amsterdam University Medical Center

Dissertation Thesis: Parallel Magnetic Resonance Imaging Reconstruction, 2007
Programme: Electrical Engineering and Information Technology
Branch of study: Artificial Intelligence and Biocybernetics  
Supervisor: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
 

Where do you currently work and what is the scope of your work?

V současné době jsem zaměstnaný jako vědecký pracovník v Helmholtz-Zentru v Drážďanech a jako hostující vědec též v Rochester Institute of Technology a Amsterdam University Medical Center. Moje hlavní zaměření je výzkum v oblasti nových lékařských diagnostických metod s pomocí magnetické rezonance. V praxi to znamená příprava grantů, koordinace projektů, ale i programování, zpracování obrazu, vyhodnocování a interpretace medicínských dat. To opravdu atraktivní na tom je mezioborová spolupráce s týmy z různých částí světa a komunikace s experty v klinické medicíně, fyzice, zpracování obrazu, i umělé inteligence.

What has your doctoral studies given you for your current career?

Pro mě osobně bylo doktorské studium podmínkou pro pokračování ve vědecké kariéře, a naučilo mě, jednoduše řečeno, vědecké práci. Za tímto abstraktním pojmem se skrývá práce v týmu, prezentování výsledků, předávání znalostí studentům, schopnost formulovat důležité otázky a nastolovat nová témata, ale i jejich řešení, systematická práce a vedení projektů. Za všechny tyto schopnosti budou vděční v kterékoliv firmě a dají vám velkou výhodu při přijímacím řízení, a hlavně při práci. Toto Vám samozřejmě předá pouze někdo, kdo to sám umí. Při hledání doktorského programu se proto zaměřte hlavně na postavu školitele. PhD si chcete udělat u někoho, kdo má výborné výsledky, zahraniční zkušenosti, zajímavý školitel může být důležitější než (na první pohled) zajímavé téma.

Where have you been during your doctoral studies and where have you been at postdoc?

Už při studiu jsem se podíval na krátkou stáž do Grazu a Heidelbergu a na několik konferencí v zahraničí. Od té doby jsem pracoval v Rakousku, Francii, a Německu, a podíval jsem na velkého množství univerzit, nemocnic a konferencí. Možnost cestovat a potkávat se s výjimečnými a zajímavými lidmi ze všech koutů světa je jedna z těch největších výhod vědecké práce, a i jen kvůli tomu se vyplatí zvážit doktorské studium. Je to něco, co vyváží práci v prestižní nadnárodní korporaci, kam se můžete vždy vrátit i s PhD.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.