Ing. Ondřej Kuželka, Ph.D.

Odborný asistent, ČVUT FEL, katedra počítačů

Dissertation Thesis: Fast Construction of Realtional Features for Machine Learning, 2013
Programme: Electrical Engineering and Information Technology
Branch of study: Artificial Intelligence and Biocybernetics
Supervisor: prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. 
 

Where do you currently work and what is the scope of your work?

Pracuji jako odborný asistent na Katedře počítačů, ČVUT FEL. Trochu učím, ale hlavně se zabývám výzkumem v oblasti statistického relačního učení, kde se setkává statistika, pravděpodobnost a neuronové sítě s logikou a kombinatorikou. Podílím se na školení týmu doktorandů (z FEL, ale také z KU Leuven). S většinou doktorandů, které vedu, společně spolupracujeme s kolegy ze zahraničních univerzit (ETH Zurich, KU Leuven, Cardiff, Trento,…) na problémech, které jsou někdy čistě teoretické a jindy zase docela praktické, díky čemuž je náplň mojí práce velmi pestrá.

What has your doctoral studies given you for your current career?

Doktorské studium mě hlavně naučilo, jak se dělá výzkum (alespoň tedy, co se týká výzkumu v informatice - jak je to v jiných oborech, pochopitelně netuším). Může to znít jako triviální odpověď, ale skutečně je to nejdůležitější věc, co jsem si z PhD studia odnesl.

Where have you been during your doctoral studies and where have you been at postdoc?

Během PhD studia jsem kromě konferencí moc necestoval. To jsem si vynahradil během tří postdoců, na nichž jsem pak strávil celkem pět let. Napřed jsem odjel na rok na KU Leuven k Dr Janu Ramonovi, pak na tři roky na Cardiff University k prof Stevenu Schockaertovi a nakonec znovu na KU Leuven, ale tentokrát k prof Luc De Raedtovi. Dodnes intenzivně spolupracuji s kolegy, které jsem na těchto třech stážích poznal.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.