Ing. Jan Fait, Ph.D.

Vědecký pracovník, Fyzikální ústav AV ČR

Dissertation Thesis: Fabrication and characterization of diamond photonic structures, 2021
Programme: Electrical Engineering and Information Technology
Branch of study: Electrotechnology and materials
Supervisor: prof. Ing. Bohuslav Rezek, Ph.D.

 

Where do you currently work and what is the scope of your work?

Aktuálně pracuji jako vědecký pracovník na Fyzikálním ústavu Akademie věd České Republiky, kde probíhala i větší část výzkumu během doktorského studia. Moje práce tedy navazuje na výsledky dosažené v doktorském studiu, které jsem ukončil teprve před třemi měsíci. Konkrétně se věnuji přípravě fotonických struktur pro efektivní vyvazování světla z barevných center v diamantu. Cílem je zachytit co nejvíce vyzařovaného světla, které lze následně využít pro zabezpečený přenos informací. Kromě toho lze barevná centra využít jako senzory slabých magnetických polí, teploty anebo přítomnosti vybraných látek.

What has your doctoral studies given you for your current career?

Během doktorského studia jsem se seznámil s principy vědecké práce, např. práci s odbornou literaturou, psaní odborných článků anebo podávání studentských grantových projektů. Kromě toho jsem pracoval s mnoha unikátními přístroji jako je mikroskop atomárních sil, Ramanova spektroskopie anebo elektronová mikroskopie. Seznámil jsem se také s řadou odborníků z České republiky i zahraničí.

Where have you been during your doctoral studies and where have you been at postdoc?

Součástí mého doktorského studia byla devítiměsíční stáž ve skupině kvantové optiky na Vídeňské univerzitě (University of Vienna). Zdejší pracoviště je na světové špičce v oboru kvantové optiky, působili zde např. Erwin Schrödinger anebo Anton Zeilinger. Pobyt na zahraniční instituci byl velice přínosný. Kromě toho jsem se účastnil zahraničních a domácích konferencí např. v Anglii, Belgii anebo na Kanárských ostrovech.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.