Státní doktorské zkoušky - jaro 2024 - akademický rok 2023/20243

ÚNOR 2024 - sloučené s obhajobami odborných studií 

doktorské studijní programy Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a dobíhající program Elektrotechnika a Informatika:

1. - 29. únor 2024 

podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh):  do 2. ledna 2024


KVĚTEN 2024 - řádný jarní termín akademického roku 2023/2024

doktorské studijní programy Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a dobíhající program Elektrotechnika a Informatika:

1. - 31. květen 2024

podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh):  do 1. dubna 2024

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie, dle ŘDS.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie nejvýznamnější publikace,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Přihlášku podepsanou školitelem a vedoucím katedry doručte na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.


Státní doktorské zkoušky - podzim 2023 - akademický rok 2023/20243

ZÁŘÍ 2023 - sloučené s obhajobami odborných studií 

doktorské studijní programy Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a dobíhající program Elektrotechnika a Informatika:

1. - 30. září 2023 

podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh):  do 31. července 2023


LISTOPAD 2023 - řádný podzimní termín akademického roku 2023/2024

doktorské studijní programy Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a dobíhající program Elektrotechnika a Informatika:

1. - 30. listopad 2023

podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh):  do 1. října 2023

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie, dle ŘDS.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie nejvýznamnější publikace,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Přihlášku podepsanou školitelem a vedoucím katedry doručte na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

 

Praha 1. 8. 2023

 

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. v. r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

 
 

Archiv

Státní doktorské zkoušky - jaro 2023 - akademický rok 2022/2023

ÚNOR 2023 - sloučené s obhajobami odborných studií 

doktorské studijní programy Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze:

Aplikovaná fyzika,
Bioinženýrství,
Elektrotechnika a komunikace - sekce Radioelektronika
Informatika,
Kybernetika a robotika,
Letecká a kosmická technika,
a dobíhající program Elektrotechnika a Informatika - obory Radioelektronika, Elektronika, Měřicí technika, Řídicí technika a robotika,

1. - 28. února 2023 

podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh):  do 2. ledna 2023


KVĚTEN 2023 - řádný jarní termín akademického roku 2022/2023 

doktorské studijní programy Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze:

1. - 31. května 2023

podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh):  do 1. dubna 2023

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie, dle ŘDS.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Přihlášku podepsanou školitelem a vedoucím katedry doručte na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha 14. 12. 2022

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. v. r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

Státní doktorské zkoušky - podzim 2022 - akademický rok 2022/2023

ZÁŘÍ 2022 - sloučené s obhajobami odborných studií 

doktorské studijní programy Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze:

Aplikovaná fyzika,
Bioinženýrství,
Informatika,
Kybernetika a robotika,
Letecká a kosmická technika,
a dobíhající program Elektrotechnika a Informatika - obory Radioelektronika, Elektronika, Měřicí technika, Řídicí technika a robotika,

1. - 30. září 2022 

podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh):  do 31. července 2022

 


LISTOPAD 2022 - řádný podzimní termín akademického roku 2022/2023 

doktorské studijní programy Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze:

1. - 30. listopadu 2022

podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh):  do 1. října 2022

 

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie, dle ŘDS.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Přihlášku podepsanou školitelem a vedoucím katedry doručte na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

 

Praha 29. 6. 2022

 

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. v. r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

Státní doktorské zkoušky

doktorských studijních programů  "Bioinženýrství" a "Informatika" se budou konat v jarním termínu akademického roku 2021/2022 v týdnech

14. – 31. března 2022

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 14. ledna 2021

Přihlášku podepsanou školitelem a vedoucím katedry doručte na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Státní doktorské zkoušky

studijního oboru/sekce "Radioelektronika", doktorských studijních programů P 2612 Elektrotechnika a informatika a P0714D060003 Elektrotechnika a komunikace, se budou konat v řádném jarním termínu akademického roku 2021/2022 v týdnu

21. – 25. února 2022

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 14. prosince 2021

Přihlášku podepsanou školitelem a vedoucím katedry doručte na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Státní doktorské zkoušky

do doktorských studijních programů Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, vyjma DS programů Aplikovaná fyzika, Bioinženýrství, Informatika, Kybernetika a robotika, Letecká a kosmická technika, sekce Radioelektronika a oborů Elektronika, Měřicí technika, Řídicí technika a robotika DSP P2612, se budou konat v řádném podzimním termínu akademického roku 2021/2022 v týdnu

22. – 26. listopadu 2021

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 15. října 2021

Přihlášku podepsanou školitelem a vedoucím katedry doručte na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha dne 30. 9. 2021

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. v. r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

Státní doktorské zkoušky

studijního oboru Radioelektronika, doktorského studijního programu P 2612 Elektrotechnika a informatika a DSP Elektrotechnika a komunikace, se budou konat v řádném podzimním termínu akademického roku 2021/2022 v týdnu

20. - 24. září 2021

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.
   

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • vybrané tématické obkruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh):  31. 7. 2021

Přihlášku podepsanou školitelem a vedoucím katedry doručte na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty.

 

Státní doktorské zkoušky

studijního oboru/sekce "Umělá inteligence a biokybernetika", doktorského studijního programu P 2612 Elektrotechnika a informatika se budou konat v mimořádném termínu akademického roku 2020/2021

24. srpna 2021

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 3. 8. 2021

Přihlášku podepsanou školitelem a vedoucím katedry doručte na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha dne 3. 8. 2021

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. v. r.
proděkan pro doktorské studium a výzkumStátní doktorské zkoušky

do doktorských studijních programů Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, vyjma DS oboru/sekce Radioelektronika a DSP Aplikovaná fyzika, se budou konat v řádném jarním termínu akademického roku 2020/2021 v týdnu

24. – 28. května 2021

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 9. dubna 2021

Přihlášku podepsanou školitelem a vedoucím katedry doručte na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha dne 26. 2. 2021

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. v. r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


Státní doktorské zkoušky

studijního oboru/sekce "Radioelektronika", doktorských studijních programů P 2612 Elektrotechnika a informatika a P0714D060003 Elektrotechnika a komunikace, se budou konat v řádném jarním termínu akademického roku 2020/2021 v týdnu

22. – 26. února 2021

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 21. ledna 2021

Přihlášku podepsanou školitelem a vedoucím katedry doručte na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.


Státní doktorské zkoušky pro doktorský studijní program P0533D110029 Aplikovaná fyzika, se budou konat v řádném jarním termínu akademického roku 2020/2021 v týdnu

15. – 19. února 2021

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 5. února 2021

Přihlášku podepsanou školitelem a vedoucím katedry doručte na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

 

Praha dne 4. 1. 2021

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. v. r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

Státní doktorské zkoušky

do doktorských studijních programů Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se budou konat v řádném pozimním termínu akademického roku 2020/2021 v týdnu

23. – 27. listopadu 2020

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • výpis absolvovaných předmětů z KOS,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 12. října 2020

Přihláška podepsaná školitelem a vedoucím katedry musí být doručená na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí OVV. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha dne 22. 9. 2020

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. v. r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

 

Státní doktorské zkoušky

studijního oboru "Radioelektronika", doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" a DSP "Aplikovaná fyzika", v řádném podzimním termínu akademického roku 2020/2021 se budou konat v týdnu

21. – 25. září 2020

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • výpis absolvovaných předmětů z KOS,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 31. července 2020

Přihláška podepsaná školitelem a vedoucím katedry musí být doručená na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí OVV. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha dne 29. 6. 2020 

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. v. r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


 

Státní doktorské zkoušky

studijního oboru "Radioelektronika", doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" a DSP "Aplikovaná fyzika", v řádném podzimním termínu akademického roku 2020/2021 se budou konat v týdnu

21. – 25. září 2020

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • výpis absolvovaných předmětů z KOS,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 31. července 2020

Přihláška podepsaná školitelem a vedoucím katedry musí být doručená na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí OVV. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha dne 29. 6. 2020

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. v. r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

 


Státní doktorské zkoušky

studijního oboru "Radioelektronika", doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" v řádném jarním termínu akademického roku 2019/2020 se budou konat v týdnu

24. – 28. února 2020

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • výpis absolvovaných předmětů z KOS,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 14. ledna 2020

Přihláška podepsaná školitelem a vedoucím katedry musí být doručená na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí OVV. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha dne 12. 12. 2019

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. v. r.
děkan


Státní doktorské zkoušky

ve všech studijních oborech, vyjma oboru "Radioelektronika", doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" v řádném podzimním termínu akademického roku 2019/2020 se budou konat v týdnu

18. – 22. listopadu 2019

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • výpis absolvovaných předmětů z KOS,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 11. října 2019

Přihláška podepsaná školitelem a vedoucím katedry musí být doručená na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí OVV. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha dne 11. 9. 2019

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. v. r.
děkan


Státní doktorské zkoušky

studijního oboru "Radioelektronika", doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" v řádném podzimním termínu akademického roku 2019/2020 se budou konat v týdnu

23. – 27. září 2019

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • výpis absolvovaných předmětů z KOS,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 31. července 2019

Přihláška podepsaná školitelem a vedoucím katedry musí být doručená na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí OVV. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha dne 27. 6. 2019

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. v. r.
děkan


Státní doktorské zkoušky

studijního oboru "Teoretická elektrotechnika", doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika", v akademickém roce 2018/2019, se budou konat také v mimořádném termínu

3. července 2019

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • výpis absolvovaných předmětů z KOS,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 20. června 2019

Přihláška podepsaná školitelem a vedoucím katedry musí být doručená na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí OVV. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha dne 29. 3. 2019

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. v. r.
děkan


Státní doktorské zkoušky

ve všech studijních oborech, vyjma oboru "Radioelektronika", doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" v řádném jarním termínu akademického roku 2018/2019 se budou konat v týdnu

20. – 24. května 2019

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • výpis absolvovaných předmětů z KOS,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 12. dubna 2019

Přihláška podepsaná školitelem a vedoucím katedry musí být doručená na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí OVV. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha dne 4. 3. 2019

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. v. r.
děkan


Státní doktorské zkoušky

studijního oboru "Radioelektronika", doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" v řádném jarním termínu akademického roku 2018/2019 se budou konat v týdnu

25. – 28. února 2019

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • výpis absolvovaných předmětů z KOS,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 22. ledna 2019

Přihláška podepsaná školitelem a vedoucím katedry musí být doručená na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí OVV. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha dne 7. 12. 2018

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

Státní doktorské zkoušky

ve všech studijních oborech, vyjma oboru "Radioelektronika", doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" v řádném podzimním termínu akademického roku 2018/2019 se budou konat v týdnu

19. – 23. listopadu 2018

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • výpis absolvovaných předmětů z KOS,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 12. října 2018

Přihláška podepsaná školitelem a vedoucím katedry musí být doručená na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí OVV. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha dne 12. 9. 2018

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. v. r.
proděkan pro doktorské studium a výzku


Státní doktorské zkoušky

studijního oboru "Radioelektronika", doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" v řádném podzimním termínu akademického roku 2018/2019 se budou konat v týdnu

24. – 27. září 2018

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku a obhájení odborné studie,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • výpis absolvovaných předmětů z KOS,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 31. července 2018

Přihláška podepsaná školitelem a vedoucím katedry musí být doručená na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí OVV. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha dne 27. 6. 2018

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

Státní doktorské zkoušky

studijního oboru "Telekomunikační technika", doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika", v akademickém roce 2017/2018, se budou konat také v mimořádném termínu

23. – 27. dubna 2018

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • výpis absolvovaných předmětů z KOS,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 6. dubna 2018

Přihláška podepsaná školitelem a vedoucím katedry musí být doručená na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí OVV. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha dne 19. 3. 2018

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. v. r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


Státní doktorské zkoušky

ve všech studijních oborech, vyjma oboru "Radioelektronika", doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" v řádném jarním termínu akademického roku 2017/2018 se budou konat v týdnu

21. – 25. května 2018

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku,
 • 30 kreditů, z toho min. 6 kreditů za publikační činnost.

Přílohy písemné žádosti:

 • seznam publikací (projektů) včetně případných ohlasů,
 • kopie 3 nejvýznamnějších publikací,
 • výpis absolvovaných předmětů z KOS,
 • vybrané tématické okruhy podepsané předsedou OR.

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 13. dubna 2018

Přihláška podepsaná školitelem a vedoucím katedry musí být doručená na odd. pro vědu a výzkum (OVV), případně do podatelny fakulty. Podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí OVV. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha dne 23. 2. 2018

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. v. r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


Státní doktorské zkoušky

studijního oboru „Elektroenergetika“,

doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika"
se konají v mimořádném termínu akademického roku 2017/2018

dne 10. ledna 2018

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku (30 kreditů a obhájená písemná studie),
 • uzavření jazykové přípravy, a to buď
  • zkouškou z AJ obhájením písemné studie v AJ,
  • nebo zkouškou z AJ na katedře jazyků,
 • vybrání nejméně 3 tématických okruhů (jejich písemný seznam, odsouhlasený a podepsaný předsedou oborové rady, je nutné přiložit k přihlášce)

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): do 18. prosince 2017
na odd. pro vědeckou a výzkumnou činnost nebo do podatelny fakulty (přízemí děkanátu, místnost č. 13). Přihláška musí být doporučená a podepsaná školitelem a vedoucím katedry, podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí odd. VVZS.  Formulář přihlášky je k dispozici na odd. VVZS nebo jej lze nalézt na adrese: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha 6. 12. 2017

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
děkan


Státní doktorské zkoušky

ve všech studijních oborech, vyjma oboru "Radioelektronika", doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" v řádném podzimním termínu akademického roku 2017/2018 se budou konat v týdnu

20. – 24. listopadu 2017

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku (30 kreditů a obhájená písemná studie),
 • uzavření jazykové přípravy, a to buď
  • zkouškou z AJ obhájením písemné studie v AJ
  • nebo zkouškou z AJ na katedře jazyků,
 • volba nejméně 3 tematických okruhů (jejich písemný seznam, odsouhlasený a podepsaný předsedou oborové rady, je nutné přiložit k přihlášce).

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 13. října 2017

Přihláška podepsaná školitelem a vedoucím katedry musí být doručená na odd. pro vědu a výzkum, případně do podatelny fakulty. Podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí odd. VV. Formulář přihlášky najdete: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha dne 12. 9. 2017

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


Státní doktorské zkoušky

studijního oboru „Měřicí technika“,

doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika"
se budou konat v mimořádném termínu akademického roku 2016/2017

v týdnu 13. - 17. března 2017

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku (30 kreditů a obhájená písemná studie),
 • uzavření jazykové přípravy, a to buď
  • zkouškou z AJ obhájením písemné studie v AJ,
  • nebo zkouškou z AJ na katedře jazyků,
 • vybrání nejméně 3 tématických okruhů (jejich písemný seznam, odsouhlasený a podepsaný předsedou oborové rady, je nutné přiložit k přihlášce)

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): do 17. února 2017
na odd. pro vědeckou a výzkumnou činnost nebo do podatelny fakulty (přízemí děkanátu, místnost č. 13). Přihláška musí být doporučená a podepsaná školitelem a vedoucím katedry, podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí odd. VVZS.  Formulář přihlášky je k dispozici na odd. VVZS nebo jej lze nalézt na adrese: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha 12. 1. 2017

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


Státní doktorské zkoušky

studijního oboru „Radioelektronika“,

doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika"
se budou konat v termínu akademického roku 2016/2017

v týdnu 20. - 24. února 2017

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku (30 kreditů a obhájená písemná studie),
 • uzavření jazykové přípravy, a to buď
  • zkouškou z AJ obhájením písemné studie v AJ,
  • nebo zkouškou z AJ na katedře jazyků,
 • vybrání nejméně 3 tématických okruhů (jejich písemný seznam, odsouhlasený a podepsaný předsedou oborové rady, je nutné přiložit k přihlášce)

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): do 20. prosince 2016
na odd. pro vědeckou a výzkumnou činnost nebo do podatelny fakulty (přízemí děkanátu, místnost č. 13). Přihláška musí být doporučená a podepsaná školitelem a vedoucím katedry, podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí odd. VVZS.  Formulář přihlášky je k dispozici na odd. VVZS nebo jej lze nalézt na adrese: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.
 

Praha 21. 11. 2016

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


Státní doktorské zkoušky 

ve všech studijních oborech, vyjma oboru "Radioelektronika", doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" v řádném podzimním termínu akademického roku 2016/2017 se budou konat

v týdnu od 21. – 25. 11. 2016

Podmínky:

 • ukončení studijního bloku (30 kreditů a obhájená písemná studie),
 • uzavření jazykové přípravy, a to buď
  • zkouškou z AJ obhájením písemné studie v AJ,
  • nebo zkouškou z AJ na katedře jazyků,
 • vybrání nejméně 3 tématických okruhů (jejich písemný seznam, odsouhlasený a podepsaný předsedou oborové rady, je nutné přiložit k přihlášce)

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): 17. října 2016,
a to na odd. pro vědeckou a výzkumnou činnost nebo do podatelny fakulty (přízemí děkanátu, místnost T2:A4-3). Přihláška musí být doporučená a podepsaná školitelem a vedoucím katedry, podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí odd. VVZS. Formulář přihlášky je možné si vyzvednout na odd. VVZS nebo jej lze nalézt na adrese: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha 21. 9. 2016

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


Státní doktorské zkoušky

ve všech studijních oborech doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" v řádném jarním termínu akademického roku 2015/2016 se budou konat

v týdnu od 16. – 20. května 2016

Podmínky:

 1. ukončení studijního bloku (30 kreditů a obhájená písemná studie),
 2. uzavření jazykové přípravy, a to buď
  • zkouškou z AJ obhájením písemné studie v AJ
  • nebo zkouškou z AJ na katedře jazyků,
 3. výběr nejméně 3 tématických okruhů (jejich písemný seznam, odsouhlasený a podepsaný předsedou oborové rady, je nutné přiložit k přihlášce)

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): do 15. dubna 2016,
a to na odd. pro vědeckou a výzkumnou činnost (VVZS) nebo do podatelny fakulty (přízemí děkanátu, místnost T2:A4-13). Přihláška musí být doporučená a podepsaná školitelem a vedoucím katedry, podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí odd. VVZS. Formulář přihlášky je k dispozici na odd. VVZS nebo jej lze nalézt na adrese: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf.

Praha 19. 2. 2016

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


Mimořádný termín SDZ

SDZ studijního oboru "Radioelektronika" doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" se budou konat v jiném termínu akademického roku 2015/2016

v týdnu 22. - 26. února 2016

Termín pro podání přihlášek k vykonání SDZ (včetně příloh): do 22. ledna 2016,
a to na odd. pro vědeckou a výzkumnou činnost nebo do podatelny fakulty. Přihláška musí být doporučená a podepsaná školitelem a vedoucím katedry, podpis proděkana pro doktorské studium a výzkum zajistí odd. VVZS.  Formulář přihlášky je k dispozici na odd. VVZS nebo jej lze nalézt na adrese: https://fel.cvut.cz/vv/doktorandi/formulare/PrihlaskaSDZ.pdf . Dříve vypsaný termín SDZ v jarním termínu 16. 5. – 20. 5. 2016 zůstává v platnosti.

Praha 15. 1. 2016

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.