Oborová rada studijního oboru 3902V035 "Umělá inteligence a biokybernetika"

ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 13. 11 2019 s prodlouženou platností do 31. 12. 2024.

Předseda: doc. Dr. Ing. Radim Šára K13133
Místopředseda: prof. Dr. Ing. Jan Kybic K 13133
Členové: doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. ÚTIA AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Jiří Matas, PhD. K 13133
prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc. K 13136
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. K 13136
doc. Boris Flach, Dr. rer. nat. habil. K13133
prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. K13131

 

 
   
   
   
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.