Den otevřených dveří pro zájemce o doktorské studium na ČVUT FEL

Kdy: čtvrtek 23. března 2023, 18:00-19:30 hod.
Kde: posluchárna T2:C3-132, Technická 2, Dejvice
Pro koho: pro zájemce o vědeckou kariéru v univerzitní sféře, vědeckých institucích typu akademie věd, vědecký a vývojových oddělení firem. Pro ty, kteří chtějí posouvat hranice lidského vědění, ..

Program:

  1. Úvodní slovo - Petr Páta, děkan FEL
  2. Vědecké aktivity a doktorské studium na ČVUT FEL - Milan Polívka, proděkan DS a vědu
  3. Medailonky úspěšných absolventů
  4. Diskuse za účasti školitelů, předsedů oborových rad, vedoucích kateder a absolventů.                               

  

Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze se dlouhodobě řadí mezi mezi desítku nejlepších vědeckých institucí v České republice. Dlouhodobě vytváří asi třetinu vědeckého výkonu ČVUT měřeno počtem impaktovaných publikací a citací. Mezi vědecké výstupy patří i prodané licence mezinárodních patentů. Pořadí oborů podle žebříčku QS World University Ranking 2022: Electrical Engineering #201-250, Computer Science #151-200 (ČVUT, 2023: #378, 2022: #403, 2021: #432, 2020: #498, 2019: #531-540).

Na fakultě působí řada výzkumných týmů, do jejichž činnosti se můžete zapojit zejména jako studenti doktorských studijních programů, pokud vás ale věda opravdu láká, můžete začít již jako magisterští studenti.

Uchazeč o doktorské studium se hlásí na vybrané rámcové téma disertační práce ke konkrétnímu školiteli. Nabídka je skutečně oborově velmi rozmanitá.

Role školitele je v doktorském studiu klíčová. On sám by měl být dobrým vědcem, protože na zvoleném vědeckém tématu budete pod jeho vedením úzce a dlouhodobě spolupracovat. Konzultujte proto s ním své představy o vědecké práci před podáním přihlášky.

Nutnou podmínkou přijetí do doktorského studia je ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. Přihlášku však můžete podat i v případě, že titul ještě nemáte, ale předpokládáte, že státní zkoušku složíte ještě před zahájením doktorského studia.

Typický průměrný čistý příjem (v rozsahu 20 - 80 percentilu) ve standardní době prezenční formy doktorského studia je 35 - 52 tis. Kč/měsíc, což odpovídá hrubého příjmu 44 - 67 tis. Kč/měsíc.

Příjem je složen z nezdaňovaného  státního stipendia doplněného prostředky interní Studentské grantové soutěže a obvykle příjmu ze zaměstnaneckého poměru na FEL - práci na vědeckých projektech. Za výjimečné výsledky tvůrčí (např. články v dobrých impaktovaných časopisech) popř. pedagogické činnosti bývá děkanem přiznáno jednorázové účelové stipendium, které tvoří motivační složku příjmu. Za těchto podmínek se doktorandi mohu věnovat vědecké práci celou 8-hodinovou denní pracovní dobu.

Přihlášku je třeba podat elektronicky do 30. dubna 2023 pro zahájení studia od 1. září 2023. Přijímací zkoušky probíhají v termínu 12. - 23. června 2023. 

Podrobné informace o doktorském studiu: https://fel.cvut.cz/cz/vv/doktorandi/studium.html.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.