13905 / 13911 - Granty - 2021

13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka

Projekty podporované granty 2021

Polívka, M.: ČVUT FEL Informace pro Prahu
2019 - 2021, CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000824
Polívka, M.: ČVUT FEL - Chytrá řešení pro Prahu
2019 - 2021, CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000829
Roztočil, J.: Výzkumná infrastruktura pro doktorské studijní programy na ČVUT FEL
2016 - 2022, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002280
Stránka vytvořena 12.07.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.