13000 / 13905 - Granty - 2018

13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka

Projekty podporované granty 2018

Polívka, M.: ČVUT FEL - Znalosti pro Prahu
2017 - 2020, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000372
Polívka, M.: ČVUT FEL - ICT pro Prahu
2018 - 2020, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000367
Roztočil, J.: Výzkumná infrastruktura pro doktorské studijní programy na ČVUT FEL
2016 - 2022, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002280
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.