13133 / 13168 - Granty - 2019

13133 / 13168 - strojové učení

Projekty podporované granty 2019

Franc, V.: Složité predikční modely a jejich učení z částečně anotovaných dat
2019 - 2021, GA19-21198S
Werner, T.: Hierarchické architektury pro rozpoznávání
2019 - 2021, GA19-09967S
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.