13133 / 13167 - Granty - 2019

13133 / 13167 - multirobotické systémy

Projekty podporované granty 2019

Saska, M.: Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami – asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi
2018 - 2022, DG18P02OVV069
Vonásek, V.: Vzorkovací techniky plánování pohybu a akcí s využitím aproximačních řešení
2019 - 2021, GJ19-22555Y
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.