13133 / 13163 - Granty - 2024

13133 / 13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování

Projekty podporované granty 2024

Kybic, J.: Zobrazení meiotického vřeténka při metodách asistované reprodukce v rámci vyšetření kvality oocytu a a ploidie embrya s využitím umělé inteligence (studie SMART)
2024 - 2027, NW24-08-00048
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.