13133 / 13162 - Granty - 2021

13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání

Projekty podporované granty 2021

Chum, O.: Zobecněné vyhledávání obrázků a objevování relací
2019 - 2021, GA19-23165S
Chum, O.: Zobecněné vyhledávání obrázků a objevování relací
2020 - 2022, LL1901
Matas, J.: Výzkumné centrum informatiky
2017 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000765
Matas, J.: Řešení inverzních problémů vznikajících při analýze rychle se pohybujících objektů
2018 - 2021, GA18-05360S
Matas, J.: Vývoj kybernetického systému asistence pro zvýšení pravděpodobnosti a bezpečnosti zásahu ručních palných zbraní
2018 - 2021, TH03010191
Tolias, G.: Učení Univerzální Vizuální Reprezentace s Omezenou Supervizí
2021 - 2025, GM21-28830M
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.