13133 / 13162 - Granty - 2019

13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání

Projekty podporované granty 2019

Chum, O.: Zobecněné vyhledávání obrázků a objevování relací
2019 - 2021, GA19-23165S
Matas, J.: Výzkumné centrum informatiky
2017 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000765
Matas, J.: Řešení inverzních problémů vznikajících při analýze rychle se pohybujících objektů
2018 - 2021, GA18-05360S
Matas, J.: Vývoj kybernetického systému asistence pro zvýšení pravděpodobnosti a bezpečnosti zásahu ručních palných zbraní
2018 - 2021, TH03010191
Shekhovtsov, O.: Učící modely pro úlohu hledání hustých korespondencí v obrazech
2018 - 2020, GA18-25383S
Stránka vytvořena 22.09.2023 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.