13136 / 13144 - Granty - 2024

13136 / 13144 - laboratoř inteligentního testování systémů

Projekty podporované granty 2024

Bureš, M.: Augmented Reality pro Vzdálený Biomonitoring a Záchranné Operace v CBRN situacích
2024 - 2026, VB02000036
Bureš, M.: DeepMBT: Nová generace testování sofwarových systémů založeného na modelech s využitím umělé inteligence
2024 - 2026, LUABA24101
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.