13136 / 13144 - Granty - 2021

13136 / 13144 - laboratoř inteligentního testování systémů

Projekty podporované granty 2021

Bureš, M.: HistoryLab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti
2018 - 2021, TL01000046
Stránka vytvořena 15.07.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.