13136 / 13143 - Granty - 2024

13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis

Projekty podporované granty 2024

Kléma, J.: Role transpozibilních elementů a PIWI-interagujících RNA u myelodysplastického syndromu a jejich možné klinické využití
2020 - 2024, NU20-03-00412
Kuželka, O.: Statistické relační učení v dynamických doménách
2023 - 2025, GA23-07299S
Kuželka, O.: Automatický kombinatorik
2024 - 2026, GA24-11820S
Železný, F.: Trustworthy Planning and Scheduling with Learning and Explanations
2023 - 2026, 101119242
Železný, F.: Relační posilované učení pro akceleraci vědy
2024 - 2026, GA24-11664S
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.