13136 / 13143 - Granty - 2021

13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis

Projekty podporované granty 2021

Kléma, J.: Dlouhé nekódující RNA u myelodysplastického syndromu: klinický význam a implikace pro patogenezi
2017 - 2021, NV17-31398A
Kléma, J.: Operační tolerance po transplantaci ledviny
2019 - 2022, NV19-06-00031
Kléma, J.: Cirkulární RNA a jejich vztah k sestřihu RNA v patogenezi myelodysplastického syndromu
2020 - 2022, GA20-19162S
Kléma, J.: Role transpozibilních elementů a PIWI-interagujících RNA u myelodysplastického syndromu a jejich možné klinické využití
2020 - 2024, NU20-03-00412
Kuželka, O.: Generativní relační modely
2020 - 2022, GJ20-19104Y
Železný, F.: Sdružené učení a optimalizace portfolií
2020 - 2022, GA20-29260S
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.