13136 / 13143 - Granty - 2017

13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis

Projekty podporované granty 2017

Kléma, J.: Zefektivnění veřejného systému miXGENE pro integrativní analýzu molekulárních dat
2016 - 2017, 579R1/2016
Kléma, J.: Dlouhé nekódující RNA u myelodysplastického syndromu: klinický význam a implikace pro patogenezi
2017 - 2021, NV17-31398A
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.