13136 / 13141 - Granty - 2020

13136 / 13141 - centrum umělé inteligence

Projekty podporované granty 2020

Bošanský, B.: Flexible and Resilient Autonomus Systems
2018 - 2023, 17RT0176
Bošanský, B.: Výpočet rovnovážných strategií v dynamických hrách
2019 - 2021, GJ19-24384Y
Chrpa, L.: MoRePlan: Modelování a reformulace plánovacích problémů
2018 - 2020, GA18-07252S
Chrpa, L.: Identifikace nezvratných akcí a událostí v automatickém plánování pomocí answer set programming
2019 - 2020, 8J19AT025
Chrpa, L.: Domain Independent Deception against Autonomous Systems
2020 - 2020,
Faigl, J.: Metody kontinuálního učení řízení pohybu vícenohých kráčejích robotů v úlohách autonomního sběru dat
2018 - 2020, GA18-18858S
Faigl, J.: Hybridní navigační systém pro autonomní prostředky v prostředí se sníženou kvalitou GNSS signálu
2018 - 2020, TH03010362
Faigl, J.: Multi-robotické monitorování dynamických prostředí
2019 - 2021, GA19-20238S
Faigl, J.: Plánování optimálních trajektorií přes více cílů pro neholonomní robotické systémy s omezenou manévrovatelností
2019 - 2022, LTAIZ19013
García, S.: Pokročilý IDS pro IoT sítě využívající P2P sdílení informací a kolaborativní strojové učení
2020 - 2021, 666R1/2020
Komenda, A.: Multi-agentní plánování s ochranou soukromých informací
2018 - 2020, GJ18-24965Y
Krajník, T.: Rozšíření prostorových modelů explicitní representací času pro dlouhodobou autonomii mobilních robotů
2020 - 2021, GC20-27034J
Krajník, T.: Systém pro sociální zdrženlivost založený na prediktivních prostoročasových modelech
2020 - 2021, IDENT189
Kroupa, T.: Game Theory for Adversarial Machine Learning
2020 - 2021, W911NF2010197
Lisý, V.: Online metody pro řešení her s neúplnou informací
2018 - 2020, GJ18-27483Y
Pačes, P.: Systém pro zvýšení situačního povědomí operátora a management provozu bezpilotních prostředků
2019 - 2021, TF06000082
Pěchouček, M.: Řízení flotily vozů s garancí kvality služby
2018 - 2020, GA18-23623S
Pevný, T.: Hierarchické modely pro detekci a popis anomalií
2018 - 2020, GA18-21409S
Pevný, T.: Using deep reinforcement learning to simulate security analyst
2018 - 2021, FA9550-18-1-7008
Pevný, T.: Game over Eva: Zabezpečení strojového učení teorií her
2019 - 2021, GF19-29680L
Šmídl, V.: Transfer modelů umělé inteligence pro detekci podvodů podporujících expanzi na zahraničních trzích
2020 - 2022, FW02020147
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.