13000 / 13139 - Granty - 2021

13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce

Projekty podporované granty 2021

Berka, R.: Prezentace a ochrana 3D digitálních objektů v muzejních sbírkách
2020 - 2022, DG20P02OVV027
Míkovec, Z.: Systém pro zavádění konceptu Mobilita jako služba do praxe
2019 - 2021, TH04010381
Sedláček, D.: Virtuální digitální šatník
2021 - 2023, TL05000298
Slavík, P.: Modelování uživatele v prostředí konverzačních systémů
2019 - 2021, SGS19/178/OHK3/3T/13
Žára, J.: Výzkum moderních metod počítačové grafiky 2019-2021
2019 - 2021, SGS19/179/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.