13000 / 13138 - Granty - 2024

13000 / 13138 - katedra měření

Projekty podporované granty 2024

Drozd, S.: Přesná časová synchronizace v bezdrátové síti měřicích uzlů pro systémy monitorování stavu konstrukcí
2024 - 2024, SGS24/060/OHK3/1T/13
Fidra, O.: Pokročilé metody pro detekci DC jiskření
2024 - 2024, SGS24/061/OHK3/1T/13
Hrakova, D.: Exploring Novel Magnetic Materials for Multi-Modal Sensing: GMI-Based Position, Stress, and Magnetic Field Sensors
2024 - 2025, SGS24/097/OHK3/2T/13
Novotný, D.: Výzkum snižování spotřeby magnetometrů pro kosmické aplikace
2022 - 2024, SGS22/170/OHK3/3T/13
Pařez, J.: Adaptive magnetic field and gradient cancellation system for MOKE microscopy
2022 - 2024, SGS22/171/OHK3/3T/13
Ripka, P.: Novel energy and propulsion systems for air dominance
2023 - 2025, 101103504
Ripka, P.: Nové magnetické senzory polohy
2024 - 2026, GA24-12705S
Roháč, J.: Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě
2021 - 2024, CK02000127
Roháč, J.: Monitorování polohy příslušníků složek IZS i během zásahu v rozsáhlých budovách s využitím prvků umělé inteligence
2022 - 2025, VJ02010037
Sedláček, R.: Towards a true 8-digit digitiser
2023 - 2026,
Šmíd, R.: Pokročilá detekce poruch v DC napájecích sítích elektrických letadel
2024 - 2026, CL01000022
Špaček, M.: Kalibrace optické přenosové trasy s využitím technologie White Rabbit
2024 - 2024, SGS24/062/OHK3/1T/13
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.