13000 / 13138 - Granty - 2023

13000 / 13138 - katedra měření

Projekty podporované granty 2023

Drábek, T.: Vývoj a výroba nové robotické jednotky pro měření v interiéru budov
2023 - 2023, SGS23/075/OHK3/1T/13
Drozd, S.: Prostředky pro bezdrátovou synchronizaci a lokalizaci v systémech monitorování stavu konstrukcí
2023 - 2023, SGS23/076/OHK3/1T/13
Hrakova, D.: Soft magnetic particles
2021 - 2023, SGS21/163/OHK3/3T/13
Kowalczuk, Y.: Subjective testing of aerospace transmissions
2021 - 2023, SGS21/164/OHK3/3T/13
Novotný, D.: Výzkum snižování spotřeby magnetometrů pro kosmické aplikace
2022 - 2024, SGS22/170/OHK3/3T/13
Pařez, J.: Adaptive magnetic field and gradient cancellation system for MOKE microscopy
2022 - 2024, SGS22/171/OHK3/3T/13
Ripka, P.: Novel energy and propulsion systems for air dominance
2023 - 2025, 101103504
Roháč, J.: Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě
2021 - 2024, CK02000127
Roháč, J.: Monitorování polohy příslušníků složek IZS i během zásahu v rozsáhlých budovách s využitím prvků umělé inteligence
2022 - 2025, VJ02010037
Sedláček, R.: Vysoce citlivý mikrobolometrický termovizní modul s procesorem pro umělou inteligenci, vysokým rozlišením a širokou škálovatelností
2021 - 2023, FW03010247
Sedláček, R.: Towards a true 8-digit digitiser
2023 - 2026,
Svatoš, J.: Students Conference on Sensors, Systems and Measurement
2023 - 2023, SVK 30/23/F3
Špaček, M.: Porovnávání vzdálených časových stupnic s využitím optických vláken
2022 - 2023, SGS22/113/OHK3/2T/13
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.