13000 / 13138 - Granty - 2022

13000 / 13138 - katedra měření

Projekty podporované granty 2022

Butta, M.: Analýza původu šumu u senzorů typu fluxgate
2020 - 2022, GA20-19686S
Carev, V.: Řízení UAV pomocí radiového kanálu v KV pásmu.
2021 - 2022, SGS21/121/OHK3/2T/13
Dressler, M.: Metody zvyšování citlivosti gradiometru založeného na magnetických mikrodrátech
2020 - 2022, SGS20/182/OHK3/3T/13
Drozd, S.: Bezdrátová síť pro synchronizaci a lokalizaci diagnostických uzlů v leteckém průmyslu
2022 - 2022, SGS22/065/OHK3/1T/13
Fidra, O.: Detekce jiskření v DC rozvodech
2022 - 2022, SGS22/066/OHK3/1T/13
Hrakova, D.: Soft magnetic particles
2021 - 2023, SGS21/163/OHK3/3T/13
Kowalczuk, Y.: Subjective testing of aerospace transmissions
2021 - 2023, SGS21/164/OHK3/3T/13
Novotný, D.: Výzkum snižování spotřeby magnetometrů pro kosmické aplikace
2022 - 2024, SGS22/170/OHK3/3T/13
Pařez, J.: Adaptive magnetic field and gradient cancellation system for MOKE microscopy
2022 - 2024, SGS22/171/OHK3/3T/13
Ripka, P.: Rozvoj a transformace doktorského studia na ČVUT FEL
2016 - 2022, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002185
Ripka, P.: Rozvoj kapacit pro strategické řízení výzkumu na ČVUT v Praze
2018 - 2022, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006215
Ripka, P.: NanoFluxGate
2020 - 2022, GA20-27150S
Ripka, P.: Digital Fluxgate Design with Temperature Compensation
2021 - 2022, CTU-NTUST-110-05
Roháč, J.: Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě
2021 - 2024, CK02000127
Roháč, J.: Monitorování polohy příslušníků složek IZS i během zásahu v rozsáhlých budovách s využitím prvků umělé inteligence
2022 - 2025, VJ02010037
Sedláček, R.: Vysoce citlivý mikrobolometrický termovizní modul s procesorem pro umělou inteligenci, vysokým rozlišením a širokou škálovatelností
2021 - 2023, FW03010247
Šmíd, R.: Systém včasné předpovědi poruchových stavů leteckých elektro-mechanických aktuátorů
2019 - 2022, TH04010237
Šmíd, R.: Detekce obloukové poruchy ve stejnosměrných aplikacích
2020 - 2022, FW01010204
Špaček, M.: Porovnávání vzdálených časových stupnic s využitím optických vláken
2022 - 2023, SGS22/113/OHK3/2T/13
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.