13000 / 13138 - Granty - 2020

13000 / 13138 - katedra měření

Projekty podporované granty 2020

Butta, M.: Analýza původu šumu u senzorů typu fluxgate
2020 - 2022, GA20-19686S
Drábek, T.: Nová metoda rozložení kontrolních bodů pro měření akustických veličin v interiéru
2020 - 2020, SGS20/070/OHK3/1T/13
Dressler, M.: Metody zvyšování citlivosti gradiometru založeného na magnetických mikrodrátech
2020 - 2022, SGS20/182/OHK3/3T/13
Drozd, S.: Prostředky pro monitorování a diagnostiku komponent v leteckém průmyslu
2020 - 2020, SGS20/071/OHK3/1T/13
Grim, V.: Contactless Current Measurement
2020 - 2020, SGS20/072/OHK3/1T/13
Krejčí, L.: Metody pro predicki selhální pro Model-Based testování automobilových systémů
2020 - 2021, SGS20/130/OHK3/2T/13
Mirzaei, M.: Nové magnetické senzory
2018 - 2020, SGS18/187/OHK3/3T/13
Novotný, D.: Vývoj a testování radiačně odolného magnetometru
2019 - 2021, SGS19/177/OHK3/3T/13
Ripka, P.: Rozvoj a transformace doktorského studia na ČVUT FEL
2016 - 2022, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002185
Ripka, P.: Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků MSCA-IF II na ČVUT v Praze
2018 - 2021, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010457
Ripka, P.: Rozvoj kapacit pro strategické řízení výzkumu na ČVUT v Praze
2018 - 2022, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006215
Ripka, P.: NanoFluxGate
2020 - 2022, GA20-27150S
Roháč, J.: Systém pro odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v blízkosti strategické infrastruktury
2017 - 2021, VI20172019090
Šipoš, M.: Využití alternativních senzorů a systémů pro lokalizaci mobilních prostředků
2019 - 2020, SGS19/113/OHK3/2T/13
Šmíd, R.: Systém včasné předpovědi poruchových stavů leteckých elektro-mechanických aktuátorů
2019 - 2022, TH04010237
Šmíd, R.: Detekce obloukové poruchy ve stejnosměrných aplikacích
2020 - 2022, FW01010204
Tomlain, J.: Rozšírenie diagnostického systému pre monitoring vysokonapäťových strojov metódami FRA a DSP
2020 - 2020, SGS20/073/OHK3/1T/13
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.