13000 / 13138 - Granty - 2019

13000 / 13138 - katedra měření

Projekty podporované granty 2019

Avetisyan, H.: Porovnání srozumitelnosti řeči mezi rodilými a nerodilými anglickými mluvčími v laboratoři a v simulovaném bojovném poli
2017 - 2019, SGS17/191/OHK3/3T/13
Drábek, T.: Optimalizace automatizovaného měření akustických a světelných veličin v interiéru
2018 - 2019, SGS18/143/OHK3/2T/13
Drozd, S.: Bezdrátové sítě pro přenos diagnostických dat v letectví
2019 - 2019, SGS19/070/OHK3/1T/13
Holub, J.: Vývoj metodiky stanovení tepelně – optimalizovaných parametrů obytných dřevěných stavebních konstrukcí z pohledu kvality vnitřního prostředí, snížení energetické náročnosti a environmentálních faktorů budov v návaznosti na snížení skleníkových plynů
2017 - 2019, TH02020792
Krejčí, L.: Využití strojového učení a biologicky inspirovaných algoritmů v Model-Based testování automobilových systémů
2019 - 2019, SGS19/071/OHK3/1T/13
Mirzaei, M.: Nové magnetické senzory
2018 - 2020, SGS18/187/OHK3/3T/13
Novotný, D.: Vývoj a testování radiačně odolného magnetometru
2019 - 2021, SGS19/177/OHK3/3T/13
Petrucha, V.: Detekce nesených improvizovaných výbušných systémů
2017 - 2019, VI20172019089
Platil, A.: Pokročilé senzory a zpracování senzorových dat
2014 - 2019, TE02000202
Pospíšil, T.: Optimalizace Model-Based testování automobilových systémů
2018 - 2019, SGS18/144/OHK3/2T/13
Ripka, P.: Rozvoj a transformace doktorského studia na ČVUT FEL
2016 - 2022, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002185
Ripka, P.: Nové metody měření elektrického proudu
2017 - 2019, GA17-19877S
Ripka, P.: Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků MSCA-IF II na ČVUT v Praze
2018 - 2021, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010457
Ripka, P.: Rozvoj kapacit pro strategické řízení výzkumu na ČVUT v Praze
2018 - 2022, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006215
Roháč, J.: Virtual Institute for Aerospace Related Technologies
2017 - 2019, 01DS17034
Roháč, J.: Systém pro odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v blízkosti strategické infrastruktury
2017 - 2021, VI20172019090
Šipoš, M.: Využití alternativních senzorů a systémů pro lokalizaci mobilních prostředků
2019 - 2020, SGS19/113/OHK3/2T/13
Šmíd, R.: Systém včasné předpovědi poruchových stavů leteckých elektro-mechanických aktuátorů
2019 - 2022, TH04010237
Vedral, J.: Kompaktní diagnostický systém pro provozní bezdemontážní diagnostiku VN elektrických strojů při použití stejnosměrného (DC) a nízkofrekvenčního zkušebního napětí
2017 - 2019, TH02020288
Voldán, M.: Vylepšený průmyslový akustický plynový teploměr
2017 - 2019, SGS17/192/OHK4/3T/13
Stránka vytvořena 23.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.