13000 / 13137 - Granty - 2020

13000 / 13137 - katedra radioelektroniky

Projekty podporované granty 2020

Dobeš, J.: Nové algoritmy pro přesnou, efektivní a robustní analýzu rozsáhlých systémů
2020 - 2023, GA20-26849S
Hudec, R.: Czech Participation in ESA THESEUS M5 Candidate Mission: Phases A and 0
2018 - 2021,
Hudec, R.: Integrated Activities for the High Energy Astrophysics Domain
2020 - 2024, 871158
Husník, L.: New metrological methods for biofuel materials analysis
2020 - 2023, 19ENG09 BIOFMET
Kovář, P.: Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře
2016 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000481
Kovář, P.: Radiostanice s digitálním zpracováním signálu
2018 - 2021, FV30365
Krauz, L.: Moderní optické zobrazovací systémy s nelineární rozptylovou funkcí a pokročilé algoritmy zpracování obrazových dat
2020 - 2022, SGS20/179/OHK3/3T/13
Páta, P.: Caliope
2018 - 2020, 4000125370/18NL/AR/ig
Páta, P.: IAPETHOS-2
2018 - 2021, ESA Contract No. 4000125529/18/NL/AR/ig
Páta, P.: Klastry meteorů: svědectví o rozpadech meteoroidů v meziplanetárním prostoru
2020 - 2022, GA20-10907S
Rečka, J.: Určování polohy v obtížných podmínkách různými metodami pomoci rádiových signálů
2020 - 2021, SGS20/129/OHK3/2T/13
Rund, F.: Zpracování zvukového signálu s ohledem na jeho vnímání
2020 - 2022, SGS20/180/OHK3/3T/13
Skořepa, J.: Pokročilé radiové techniky
2020 - 2022, SGS20/181/OHK3/3T/13
Sýkora, J.: Kooperativní kódování a zpracování v hustých rádiových cloudových komunikačních sítích
2017 - 2020, LTC17042
Sýkora, J.: Husté rádiové sítě s bezdrátovým síťovým kódování fyzické vrsty, strojovým učením a distribuovaným zpracováním
2020 - 2020, SGS20/068/OHK3/1T/13
Urban, M.: Rentgenový teleskop Lobster-eye - návrh technologických zlepšení výroby, detekce a algoritmů pro zpracování obrazu v rentgenové a viditelné oblasti elektromagnetického spektra
2018 - 2020, SGS18/186/OHK3/3T/13
Vejražka, F.: URP4 - Určování absolutní a relativní polohy v prostředí 4. průmyslové revoluce
2018 - 2021, TH03010261
Vítek, S.: Algoritmy zpracování obrazových dat v reálném čase
2020 - 2020, SGS20/069/OHK3/1T/13
Stránka vytvořena 15.07.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.