13000 / 13137 - Granty - 2016

13000 / 13137 - katedra radioelektroniky

Projekty podporované granty 2016

Banáš, S.: Komplexní behaviorální model vysokonapěťového JFETu
2016 - 2017, SGS16/164/OHK3/2T/13
Bednář, J.: Algoritmy pro pokročilé modelování a analýzu optických systému s proměnnou impulsní odezvou
2016 - 2017, SGS16/165/OHK3/2T/13
Černý, D.: Vícerozměrné tenzory a jejich použití při simulaci nelineárních vysokofrekvenčních obvodů
2015 - 2016, SGS15/161/OHK3/2T/13
Hejtmánek, J.: Mnohauzlové sítě využívající techniku WPLNC
2016 - 2016, SGS16/094/OHK3/1T/13
Hudec, R.: Rentgenový monitor račí oko
2013 - 2017, GA13-33324S
Hudec, R.: Integrované aktivity v astrofyzice vysokých energií
2015 - 2019, 654215
Hudec, R.: JEUMICO Joint European Mirror Competence
2016 - 2017, 8E15B016
Kákona, J.: Rádiové měření parametrů drah meteorů
2016 - 2017, SGS16/166/OHK3/2T/13
Kovář, P.: Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře
2016 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000481
Lukeš, T.: Algoritmy pro snímání videí živých buněk s pomocí super-resolution mikroskopie
2016 - 2017, SGS16/167/OHK3/2T/13
Navrátil, V.: Metody určování polohy s využitím družicových a terestriálních radiových zdrojů
2016 - 2017, SGS16/168/OHK3/2T/13
Páta, P.: Nelineární obrazové systémy s prostorově variantní bodovou rozptylovou funkcí
2014 - 2016, GA14-25251S
Páta, P.: Thermal Hyperspectral Imaging System Breadboard Requirement Definition and Design – THETIS Phase 1.
2016 - 2017, 4000116082/15/NL
Rund, F.: Psychoakustická měření, modely slyšení a jejich aplikace.
2014 - 2016, SGS14/204/OHK3/3T/13
Urban, M.: Zpracování signálu z RTG zobrazovacího modulu pomocí viditelné oblasti spektra
2016 - 2017, SGS16/169/OHK3/2T/13
Vejražka, F.: Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií
2012 - 2019, TE01020186
Stránka vytvořena 23.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.